پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری

پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری

پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری


پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری     19اسلاید   مقدمه •لنگش مشکل مهم بسیاری از مزارع پرورش صنعتی گاوهای شیری است .   •لنگش پس از ورم پستان و نقایص تولید مثلی در رده سومین ناهنجاری رایج در پرورش گاوهای شیری است .   •هزینه های لنگش شامل درمان ، کاهش تولید شیر ، کاهش عملکرد تولید مثلی و افزایش حذف می باشد .     • •لنگش عبارت است از :                        التهاب لایه ها و برآمدگی های درون سم .   •اعمال لایه های سم عبارتند از :   – گرفتن فشار سم در هنگام تماس با زمین است .   – تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است .   •لنگش به سه شکل وجود دارد :   1- حاد   2- تحت بالینی  3 – مزمن   …

پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری


پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری     19اسلاید   مقدمه •لنگش مشکل مهم بسیاری از مزارع پرورش صنعتی گاوهای شیری است .   •لنگش پس از ورم پستان و نقایص تولید مثلی در رده سومین ناهنجاری رایج در پرورش گاوهای شیری است .   •هزینه های لنگش شامل درمان ، کاهش تولید شیر ، کاهش عملکرد تولید مثلی و افزایش حذف می باشد .     • •لنگش عبارت است از :                        التهاب لایه ها و برآمدگی های درون سم .   •اعمال لایه های سم عبارتند از :   – گرفتن فشار سم در هنگام تماس با زمین است .   – تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است .   •لنگش به سه شکل وجود دارد :   1- حاد   2- تحت بالینی  3 – مزمن   …

پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری


پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری     19اسلاید   مقدمه •لنگش مشکل مهم بسیاری از مزارع پرورش صنعتی گاوهای شیری است .   •لنگش پس از ورم پستان و نقایص تولید مثلی در رده سومین ناهنجاری رایج در پرورش گاوهای شیری است .   •هزینه های لنگش شامل درمان ، کاهش تولید شیر ، کاهش عملکرد تولید مثلی و افزایش حذف می باشد .     • •لنگش عبارت است از :                        التهاب لایه ها و برآمدگی های درون سم .   •اعمال لایه های سم عبارتند از :   – گرفتن فشار سم در هنگام تماس با زمین است .   – تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است .   •لنگش به سه شکل وجود دارد :   1- حاد   2- تحت بالینی  3 – مزمن   …

علوم پزشکی

پاورپوینت لنگش گاوهای شیری,پاورپوینت لنگش ,پاورپوینت گاوهای شیری,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.