پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم

پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم

پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم


  پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم   11اسلایدهمراه باتصویر   داروهای کولینرژیک: اثر مستقیم موسکارینی نیکوتینی داروهای موسکارینی شامل کولین استرها و آلکالوییدها در دسته کولین استرها استیل کولین ، متاکولین و کارباکول قرار دارد در دسته آلکالوییدها پیلوکارپین قرار دارد. اثر غیرمستقیم برگشت پذیر…ادروفونیوم ، نئوستگمین ، فیزوستگمین برگشت ناپذیر…ارگانوفسفات ها       …

پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم


  پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم   11اسلایدهمراه باتصویر   داروهای کولینرژیک: اثر مستقیم موسکارینی نیکوتینی داروهای موسکارینی شامل کولین استرها و آلکالوییدها در دسته کولین استرها استیل کولین ، متاکولین و کارباکول قرار دارد در دسته آلکالوییدها پیلوکارپین قرار دارد. اثر غیرمستقیم برگشت پذیر…ادروفونیوم ، نئوستگمین ، فیزوستگمین برگشت ناپذیر…ارگانوفسفات ها       …

پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم


  پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم   11اسلایدهمراه باتصویر   داروهای کولینرژیک: اثر مستقیم موسکارینی نیکوتینی داروهای موسکارینی شامل کولین استرها و آلکالوییدها در دسته کولین استرها استیل کولین ، متاکولین و کارباکول قرار دارد در دسته آلکالوییدها پیلوکارپین قرار دارد. اثر غیرمستقیم برگشت پذیر…ادروفونیوم ، نئوستگمین ، فیزوستگمین برگشت ناپذیر…ارگانوفسفات ها       …

علوم پزشکی

پاورپوینت فارماکولوژی اتونوم,پاورپوینت اتونوم,ppt فارماکولوژی اتونوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.