پاورپوینت فرزندان موفق

پاورپوینت فرزندان موفق


پاورپوینت فرزندان موفق آیا پرورش بچه های موفق کار مشکلی است؟ •تلاش شما باید آن باشد که فرزندی به خود مطمئن و مسئول پرورش دهید. •کار شما هدایت کردن است؛ نه تنبیه کردن یا همه کارهای فرزندتان را انجام دادن. •فقط می توانید از فرزندتان انتظار داشته باشید که همکاری کند. •رفتار فرزندتان همواره دارای منظور و مفهومی است. •خانواده شما می تواند با یکدیگر کارکنند، بازی کنند و رشد هم حاصل شود. فرمت فایل پاور پوینت ۱۷ صفحه …


پاورپوینت فرزندان موفق آیا پرورش بچه های موفق کار مشکلی است؟ •تلاش شما باید آن باشد که فرزندی به خود مطمئن و مسئول پرورش دهید. •کار شما هدایت کردن است؛ نه تنبیه کردن یا همه کارهای فرزندتان را انجام دادن. •فقط می توانید از فرزندتان انتظار داشته باشید که همکاری کند. •رفتار فرزندتان همواره دارای منظور و مفهومی است. •خانواده شما می تواند با یکدیگر کارکنند، بازی کنند و رشد هم حاصل شود. فرمت فایل پاور پوینت ۱۷ صفحه …


پاورپوینت فرزندان موفق آیا پرورش بچه های موفق کار مشکلی است؟ •تلاش شما باید آن باشد که فرزندی به خود مطمئن و مسئول پرورش دهید. •کار شما هدایت کردن است؛ نه تنبیه کردن یا همه کارهای فرزندتان را انجام دادن. •فقط می توانید از فرزندتان انتظار داشته باشید که همکاری کند. •رفتار فرزندتان همواره دارای منظور و مفهومی است. •خانواده شما می تواند با یکدیگر کارکنند، بازی کنند و رشد هم حاصل شود. فرمت فایل پاور پوینت ۱۷ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاورپوینت , فرزندان , موفق , بچه , پرورش

 

پاسخی بگذارید