پاورپوینت فرسودگی شغلی

پاورپوینت فرسودگی شغلی

پاورپوینت فرسودگی شغلی


      پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnou) وراه های برون رفت ازآن       42اسلاید همراه باتصویر   مفهوم فرسودگی از منظر نظریه پردازان علم روانشناسی        مفهوم فرسودگی شغلی در سال  1974 برای اولین بار توسط آقای ”هربرت   فرویدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال۱۹۹۳ درامریکا)  معرفی شد        فرویدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از   خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دلخواه   نمی شود به وجود می آید .کتاب ایشان به نام “ بیشترین هزینه برای بالاترین دستاورد“   به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گیرد     فرانکن هودر فرسودگی شغلی را برای توصیف سندرمی بکار می برد که شامل  خستگی وکناره گیری از کار است .   برن اوت (Burn out) چیست؟ …

پاورپوینت فرسودگی شغلی


      پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnou) وراه های برون رفت ازآن       42اسلاید همراه باتصویر   مفهوم فرسودگی از منظر نظریه پردازان علم روانشناسی        مفهوم فرسودگی شغلی در سال  1974 برای اولین بار توسط آقای ”هربرت   فرویدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال۱۹۹۳ درامریکا)  معرفی شد        فرویدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از   خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دلخواه   نمی شود به وجود می آید .کتاب ایشان به نام “ بیشترین هزینه برای بالاترین دستاورد“   به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گیرد     فرانکن هودر فرسودگی شغلی را برای توصیف سندرمی بکار می برد که شامل  خستگی وکناره گیری از کار است .   برن اوت (Burn out) چیست؟ …

پاورپوینت فرسودگی شغلی


      پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnou) وراه های برون رفت ازآن       42اسلاید همراه باتصویر   مفهوم فرسودگی از منظر نظریه پردازان علم روانشناسی        مفهوم فرسودگی شغلی در سال  1974 برای اولین بار توسط آقای ”هربرت   فرویدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال۱۹۹۳ درامریکا)  معرفی شد        فرویدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از   خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دلخواه   نمی شود به وجود می آید .کتاب ایشان به نام “ بیشترین هزینه برای بالاترین دستاورد“   به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گیرد     فرانکن هودر فرسودگی شغلی را برای توصیف سندرمی بکار می برد که شامل  خستگی وکناره گیری از کار است .   برن اوت (Burn out) چیست؟ …

علوم پزشکی

پاورپوینت فرسودگی شغلی ,پاورپوینت علایم فرسودگی شغلی ,پاورپوینت درمورد فرسودگی شغلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.