پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت


  پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت     19اسلاید   فصل اول تشکیل خانواده (پیش از ازدواج)  نیازهای اساسی جوان آسیب های ارتباط با جنس مخالف: یک: دوستی با جنس مخالف  (شامل : علل دوستی باجنس مخالف، پیامدهای دوستی با جنس مخالف، مهارت​ های رفتاری در روابط با جنس مخالف)  روابط آزاد با جنس مخالف و پیامدهای آن هم خانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج میدیریت غریزه جنسی خویشتن داری جنسی تا آستانه ازدواج : یک: شناخت روابط جنسی حرام و پیشگیری از آن.   دو: ازدواج موقت   …

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت


  پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت     19اسلاید   فصل اول تشکیل خانواده (پیش از ازدواج)  نیازهای اساسی جوان آسیب های ارتباط با جنس مخالف: یک: دوستی با جنس مخالف  (شامل : علل دوستی باجنس مخالف، پیامدهای دوستی با جنس مخالف، مهارت​ های رفتاری در روابط با جنس مخالف)  روابط آزاد با جنس مخالف و پیامدهای آن هم خانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج میدیریت غریزه جنسی خویشتن داری جنسی تا آستانه ازدواج : یک: شناخت روابط جنسی حرام و پیشگیری از آن.   دو: ازدواج موقت   …

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت


  پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت     19اسلاید   فصل اول تشکیل خانواده (پیش از ازدواج)  نیازهای اساسی جوان آسیب های ارتباط با جنس مخالف: یک: دوستی با جنس مخالف  (شامل : علل دوستی باجنس مخالف، پیامدهای دوستی با جنس مخالف، مهارت​ های رفتاری در روابط با جنس مخالف)  روابط آزاد با جنس مخالف و پیامدهای آن هم خانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج میدیریت غریزه جنسی خویشتن داری جنسی تا آستانه ازدواج : یک: شناخت روابط جنسی حرام و پیشگیری از آن.   دو: ازدواج موقت   …

علوم پزشکی

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت,پاورپوینت فصل اول دانش خانواده و جمعیت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.