پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دارای ۲ فایل پاورپوینت ۱۱۳ اسلاید , ۷۲ اسلایدی

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دارای ۲ فایل پاورپوینت ۱۱۳ اسلاید , ۷۲ اسلایدی

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دارای 2 فایل پاورپوینت  113 اسلاید  , 72 اسلایدی

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دارای ۲ فایل پاورپوینت ۱۱۳ اسلاید , ۷۲ اسلایدی

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دارای ۲ فایل پاورپوینت  113 اسلاید  , 72 اسلایدی 

 
قسمتی از متن :
فهرست مطالب مهم :
فدکس FedEX
سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف
داده، اطلاعات و دانش
پیکربندی سیستم های اطلاعات
طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات
طبقه بندی بر مبنای سطوح سازمانی
سیستم های اطلاعات سازمانی

سیستم های بین سازمانی.
طبقه بندی بر مبنای نوع پشتیبانی

}سیستمهای اتوماسیون اداری
}Office Automation System (OAS)
} مانند سیستم های…

کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.