پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر

پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر

پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر   66اسلاید همراه باتصویر سرفصل مطالب: •مطالبی که در درس مبانی مهندسی پلیمر بحث خواهند شد عبارتند از: – روشهای ساخت پلیمرها، – شناسایی انواع پلیمرها، – خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، – راکتورها و فرآیندهای تولید صنعتی پلیمرها، – ارائه سمینار در مورد روشهای تولید، خواص و کاربرد پلیمرهای مهم تجاری • پلیمرها با آنکه علم پلیمر از قلمروهای جوان دانش است، در پنجاه سال اخیر شتابی سریع داشته است. پلیمرهای مصنوعی در زندگی روزمره ما مصرفی چشمگیر یافته و نیز کاربردهای صنعتی متعددی پیدا کرده اند. این مواد جانشین فلزات، شیشه، سرامیک، چوب، مقوای نازک و کاغذ شده اند. در پی توسعه صنعتی این مواد و نیاز به متخصصین کارآزموده، بسیاری از دانشگاههای جهان برای تعلیم دانش پلیمر برنامه هایی تنظیم نموده اند. امروزه‌ بیش‌ از ۵۰% قطعات‌ خودروها از مواد پلیمری‌ ساخته‌ می‌شود، در صنایع‌ برق‌، الکترونیک‌ و مخابرات‌ نیز پلیمرهای‌ مصنوعی‌ به‌ عنوان‌ عایق‌های‌ الکتریکی& …

پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر   66اسلاید همراه باتصویر سرفصل مطالب: •مطالبی که در درس مبانی مهندسی پلیمر بحث خواهند شد عبارتند از: – روشهای ساخت پلیمرها، – شناسایی انواع پلیمرها، – خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، – راکتورها و فرآیندهای تولید صنعتی پلیمرها، – ارائه سمینار در مورد روشهای تولید، خواص و کاربرد پلیمرهای مهم تجاری • پلیمرها با آنکه علم پلیمر از قلمروهای جوان دانش است، در پنجاه سال اخیر شتابی سریع داشته است. پلیمرهای مصنوعی در زندگی روزمره ما مصرفی چشمگیر یافته و نیز کاربردهای صنعتی متعددی پیدا کرده اند. این مواد جانشین فلزات، شیشه، سرامیک، چوب، مقوای نازک و کاغذ شده اند. در پی توسعه صنعتی این مواد و نیاز به متخصصین کارآزموده، بسیاری از دانشگاههای جهان برای تعلیم دانش پلیمر برنامه هایی تنظیم نموده اند. امروزه‌ بیش‌ از ۵۰% قطعات‌ خودروها از مواد پلیمری‌ ساخته‌ می‌شود، در صنایع‌ برق‌، الکترونیک‌ و مخابرات‌ نیز پلیمرهای‌ مصنوعی‌ به‌ عنوان‌ عایق‌های‌ الکتریکی& …

پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر   66اسلاید همراه باتصویر سرفصل مطالب: •مطالبی که در درس مبانی مهندسی پلیمر بحث خواهند شد عبارتند از: – روشهای ساخت پلیمرها، – شناسایی انواع پلیمرها، – خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، – راکتورها و فرآیندهای تولید صنعتی پلیمرها، – ارائه سمینار در مورد روشهای تولید، خواص و کاربرد پلیمرهای مهم تجاری • پلیمرها با آنکه علم پلیمر از قلمروهای جوان دانش است، در پنجاه سال اخیر شتابی سریع داشته است. پلیمرهای مصنوعی در زندگی روزمره ما مصرفی چشمگیر یافته و نیز کاربردهای صنعتی متعددی پیدا کرده اند. این مواد جانشین فلزات، شیشه، سرامیک، چوب، مقوای نازک و کاغذ شده اند. در پی توسعه صنعتی این مواد و نیاز به متخصصین کارآزموده، بسیاری از دانشگاههای جهان برای تعلیم دانش پلیمر برنامه هایی تنظیم نموده اند. امروزه‌ بیش‌ از ۵۰% قطعات‌ خودروها از مواد پلیمری‌ ساخته‌ می‌شود، در صنایع‌ برق‌، الکترونیک‌ و مخابرات‌ نیز پلیمرهای‌ مصنوعی‌ به‌ عنوان‌ عایق‌های‌ الکتریکی& …

فنی و مهندسی

پاورپوینت مبانی مهندسی پلیمر,پاورپوینت مهندسی پلیمر,پاورپوینت پلیمر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.