پاورپوینت مدارهای منطقی(ورود به سیستم دیجیتال)

پاورپوینت مدارهای منطقی(ورود به سیستم دیجیتال)


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مدارهای منطقی(ورود به سیستم دیجیتال) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۷         فهرست مطالب سیستم ده دهی اعداد (Decimal) سیستم دودویی اعداد(binary) تبدیل از مبنای ده به مبنای دو اعداد اعشاری اعداد علامت دار  روش های ممکن جهت نمایش اعداد علامت دار  )Over flow خطای سرریز ( ضرب و تقسیم اعداد باینری Binary Coded Decimal نمایش اعداد غیر صحیح ( اعشاری ) – توازن یا همپایگی و . . .           قسمتی از پاورپوینت سیستم ده دهی اعداد (Decimal) : q آشنایی پیچیدگی را پنهان می کند؟ q ده رقم ۰..۹ q موقعیت ، وزن تعیین می کند:                   سیستم دودویی اعداد (binary) : q آسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما q از ارقام دودویی ( bi nary digi ts (bits)) ، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند. q n بیت داده شده می تواند نشانگر ۲ ^ n عدد باشد. q با ده انگشت می شود تا ۱۰۲۳ شمرد! q در این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین …


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مدارهای منطقی(ورود به سیستم دیجیتال) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۷         فهرست مطالب سیستم ده دهی اعداد (Decimal) سیستم دودویی اعداد(binary) تبدیل از مبنای ده به مبنای دو اعداد اعشاری اعداد علامت دار  روش های ممکن جهت نمایش اعداد علامت دار  )Over flow خطای سرریز ( ضرب و تقسیم اعداد باینری Binary Coded Decimal نمایش اعداد غیر صحیح ( اعشاری ) – توازن یا همپایگی و . . .           قسمتی از پاورپوینت سیستم ده دهی اعداد (Decimal) : q آشنایی پیچیدگی را پنهان می کند؟ q ده رقم ۰..۹ q موقعیت ، وزن تعیین می کند:                   سیستم دودویی اعداد (binary) : q آسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما q از ارقام دودویی ( bi nary digi ts (bits)) ، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند. q n بیت داده شده می تواند نشانگر ۲ ^ n عدد باشد. q با ده انگشت می شود تا ۱۰۲۳ شمرد! q در این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین …


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مدارهای منطقی(ورود به سیستم دیجیتال) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۷         فهرست مطالب سیستم ده دهی اعداد (Decimal) سیستم دودویی اعداد(binary) تبدیل از مبنای ده به مبنای دو اعداد اعشاری اعداد علامت دار  روش های ممکن جهت نمایش اعداد علامت دار  )Over flow خطای سرریز ( ضرب و تقسیم اعداد باینری Binary Coded Decimal نمایش اعداد غیر صحیح ( اعشاری ) – توازن یا همپایگی و . . .           قسمتی از پاورپوینت سیستم ده دهی اعداد (Decimal) : q آشنایی پیچیدگی را پنهان می کند؟ q ده رقم ۰..۹ q موقعیت ، وزن تعیین می کند:                   سیستم دودویی اعداد (binary) : q آسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما q از ارقام دودویی ( bi nary digi ts (bits)) ، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند. q n بیت داده شده می تواند نشانگر ۲ ^ n عدد باشد. q با ده انگشت می شود تا ۱۰۲۳ شمرد! q در این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین …

فنی و مهندسی

پاورپوینت مدارهای منطقی,ورود به سیستم دیجیتال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.