پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری

پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری

پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری


  پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری   43اسلاید جاقی ´ چاقی  به صورت شاخص توده بدنی بالاتر و یا مساوی  30  تعریف می شود که به صورت ذیل طبقه بندی می شود(جدول شماره سه ): کلاس I :  BMI  ≥ 30-34.9 کلاس II : BMI  ≥  35-39.9 کلاس  III  و یا چاقی مرضی: BMI  ≥  40  و بالاتر ´     شیوع چاقی ´ تخمین  زده شده است که ۲.۱ میلیارد نفر در دنیا (سی درصد جمعیت جهان) اضافه وزن دارند یا از چاقی مفرط رنج می برند و این آمار تا سال ۲۰۳۰ به نیمی از جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش «هزینه گزاف مالی» چاقی رو به افزایش است و این هزینه شامل خدمات بهداشتی، غیبت از کار و افت بازده می شود .     چاقی درایران ´ یک سوم جمعیت ایران یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر دارای اضافه وزن یا چاقی هستند که ۴۳ درصد آنان را مردان و ۵۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در بین استانها استان تهران و مازندران چاق ترین و کرمان و سیستان لاغرترین استانهای ایران هستند. کشور ما در …

پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری


  پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری   43اسلاید جاقی ´ چاقی  به صورت شاخص توده بدنی بالاتر و یا مساوی  30  تعریف می شود که به صورت ذیل طبقه بندی می شود(جدول شماره سه ): کلاس I :  BMI  ≥ 30-34.9 کلاس II : BMI  ≥  35-39.9 کلاس  III  و یا چاقی مرضی: BMI  ≥  40  و بالاتر ´     شیوع چاقی ´ تخمین  زده شده است که ۲.۱ میلیارد نفر در دنیا (سی درصد جمعیت جهان) اضافه وزن دارند یا از چاقی مفرط رنج می برند و این آمار تا سال ۲۰۳۰ به نیمی از جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش «هزینه گزاف مالی» چاقی رو به افزایش است و این هزینه شامل خدمات بهداشتی، غیبت از کار و افت بازده می شود .     چاقی درایران ´ یک سوم جمعیت ایران یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر دارای اضافه وزن یا چاقی هستند که ۴۳ درصد آنان را مردان و ۵۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در بین استانها استان تهران و مازندران چاق ترین و کرمان و سیستان لاغرترین استانهای ایران هستند. کشور ما در …

پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری


  پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری   43اسلاید جاقی ´ چاقی  به صورت شاخص توده بدنی بالاتر و یا مساوی  30  تعریف می شود که به صورت ذیل طبقه بندی می شود(جدول شماره سه ): کلاس I :  BMI  ≥ 30-34.9 کلاس II : BMI  ≥  35-39.9 کلاس  III  و یا چاقی مرضی: BMI  ≥  40  و بالاتر ´     شیوع چاقی ´ تخمین  زده شده است که ۲.۱ میلیارد نفر در دنیا (سی درصد جمعیت جهان) اضافه وزن دارند یا از چاقی مفرط رنج می برند و این آمار تا سال ۲۰۳۰ به نیمی از جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش «هزینه گزاف مالی» چاقی رو به افزایش است و این هزینه شامل خدمات بهداشتی، غیبت از کار و افت بازده می شود .     چاقی درایران ´ یک سوم جمعیت ایران یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر دارای اضافه وزن یا چاقی هستند که ۴۳ درصد آنان را مردان و ۵۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در بین استانها استان تهران و مازندران چاق ترین و کرمان و سیستان لاغرترین استانهای ایران هستند. کشور ما در …

علوم پزشکی

پاورپوینت مدیریت چاقی در بارداری,پاورپوینت چاقی در بارداری,پاورپوینت درمورد چاقی در بارداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.