پاورپوینت مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران

پاورپوینت مسائل و بحران های اجتماعی در اولویت جامعه ایران


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها مطلب پیش رو مروری بر تحقیقات مرتبط با مسائل ،بحران ها  اجتماعی در اولویت جامعه ایران است.این بخش برای شناخت و گزینش مسائل اجتماعی امروز جامعه ایران در واحد مسائل اجتماعی  تهیه شده است. درباره تعاریف وطبقه بندی مشکلات اجتماعی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان توافق قطعی وجود ندارد،به گونه ای نظران،مصادیق مشکل،مسئله،انحراف و آسیب اجتماعی همپوشانی فراوان داشته و طبقه بندی برخی ازمسائل ومشکلات اجتماعی در هر یک از دسته بندی های فوق را دشوار می نماید.این مسئله در تعیین مسائل  وبحران های در اولویت نیزوجود دارد. در مقایسه یافته های پژوهش مذکور با مطالعه مساله گالوپ که مهمترین مشکلات اجتماعی آمریکا را در فاصله سال های ۷۵-۱۹۳۵ ارزیابی نموده چنان که ملاحظه می شود بیکاری،قیمت بالای زندگی وتورم که تاحدودی مترادف فقر تلقی می شود،فقدان مذهب واخلاق که می توان آن را معادل نزول ارزش ها در فهرست مشکلات اجتماعی در ایران تلقی کرد و جرم وجنایت که در فهرست …

علوم انسانی

پاورپوینت, مسائل و بحران های اجتماعی, در اولویت جامعه ایران

پاسخی بگذارید