پاورپوینت مسیحیت و تبشیر

پاورپوینت مسیحیت و تبشیر

 پاورپوینت مسیحیت و تبشیر ۱۹اسلاید مسیحیت در چند قرن اخیر و به خصوص در یکی دو قرن اخیر موفقیت بسیار قابل توجهی را در جهان اسلام کسب نموده است .   این تصور که مسیحیت نتوانسته است موفقیتی را به دست آورد کاملا اشتباه است و گزارشهای موجود خلاف این تصور را ثابت می کند   بنابر این، این نظر  :   •یا از سوی دشمنان اسلام مطرح شده است تا ما را در خواب نگاه دارند   •و یا محصول بی اطلاعی برخی از متدینین ما است   عوامل موفقیت مسیحیت :   1 – پرداختن تمام فرقه های مسیحی به تبشیر مسیحیت در میان غیر مسیحیان ( به جای پرداختن به نزاعهای داخلی ) ۲ – استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در تبلیغ :     …

 پاورپوینت مسیحیت و تبشیر ۱۹اسلاید مسیحیت در چند قرن اخیر و به خصوص در یکی دو قرن اخیر موفقیت بسیار قابل توجهی را در جهان اسلام کسب نموده است .   این تصور که مسیحیت نتوانسته است موفقیتی را به دست آورد کاملا اشتباه است و گزارشهای موجود خلاف این تصور را ثابت می کند   بنابر این، این نظر  :   •یا از سوی دشمنان اسلام مطرح شده است تا ما را در خواب نگاه دارند   •و یا محصول بی اطلاعی برخی از متدینین ما است   عوامل موفقیت مسیحیت :   1 – پرداختن تمام فرقه های مسیحی به تبشیر مسیحیت در میان غیر مسیحیان ( به جای پرداختن به نزاعهای داخلی ) ۲ – استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در تبلیغ :     …

 پاورپوینت مسیحیت و تبشیر ۱۹اسلاید مسیحیت در چند قرن اخیر و به خصوص در یکی دو قرن اخیر موفقیت بسیار قابل توجهی را در جهان اسلام کسب نموده است .   این تصور که مسیحیت نتوانسته است موفقیتی را به دست آورد کاملا اشتباه است و گزارشهای موجود خلاف این تصور را ثابت می کند   بنابر این، این نظر  :   •یا از سوی دشمنان اسلام مطرح شده است تا ما را در خواب نگاه دارند   •و یا محصول بی اطلاعی برخی از متدینین ما است   عوامل موفقیت مسیحیت :   1 – پرداختن تمام فرقه های مسیحی به تبشیر مسیحیت در میان غیر مسیحیان ( به جای پرداختن به نزاعهای داخلی ) ۲ – استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در تبلیغ :     …

علوم انسانی

پاورپوینت مسیحیت و تبشیر,پاورپوینت مسیحیت ,پاورپوینت تبشیر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.