پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی در طراحی معماری بیمارستان

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی در طراحی معماری بیمارستان

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی در طراحی معماری بیمارستان


عنوان: مطالعات بخش رادیولوژی فرمت: پاورپوینت تعداد صفحه: ۵۰ اسلاید قابلیت ویرایش: دارد     پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی دارای ۵۰ اسلاید است و در آن به تعریف بخش رادیولوژی، مخاطبین، ریزفضاها، دیاگرام، روابط، برنامه فیزیکی و … بخش رادیولوژی بیمارستان پرداخته شده است. فهرست مطالب، قسمت هایی از محتوای پاورپوینت، چند نمونه از اسلایدهای پاورپوینت و پیش نمایش تمام اسلایدهای این پاورپوینت را در ادامه مشاهده می نمایید. فهرست: خدمات و تسهیلات تشخیصی دیاگرام روابط عملکردی بخش تشخیصی تقسیم بندی خدمات تشخیصی   تعریف رادیولوژی مخاطبین رادیولوژی موقعیت استقرار بخش های رادیولوژی ریزفضاهای بخش رادیولوژی سالن انتظار بیمار پذیرش اتاق رادیوگرافی سرب کوبی اتاق رادیوگرافی شرایط اتاق رادیولوژی اتاق سی تی اسکن انواع سیرکولاسیون در رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی برنامه فیزیکی رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد تصاویر بخش رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد پلان شماتیک بخش رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد تصاوی …

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی در طراحی معماری بیمارستان


عنوان: مطالعات بخش رادیولوژی فرمت: پاورپوینت تعداد صفحه: ۵۰ اسلاید قابلیت ویرایش: دارد     پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی دارای ۵۰ اسلاید است و در آن به تعریف بخش رادیولوژی، مخاطبین، ریزفضاها، دیاگرام، روابط، برنامه فیزیکی و … بخش رادیولوژی بیمارستان پرداخته شده است. فهرست مطالب، قسمت هایی از محتوای پاورپوینت، چند نمونه از اسلایدهای پاورپوینت و پیش نمایش تمام اسلایدهای این پاورپوینت را در ادامه مشاهده می نمایید. فهرست: خدمات و تسهیلات تشخیصی دیاگرام روابط عملکردی بخش تشخیصی تقسیم بندی خدمات تشخیصی   تعریف رادیولوژی مخاطبین رادیولوژی موقعیت استقرار بخش های رادیولوژی ریزفضاهای بخش رادیولوژی سالن انتظار بیمار پذیرش اتاق رادیوگرافی سرب کوبی اتاق رادیوگرافی شرایط اتاق رادیولوژی اتاق سی تی اسکن انواع سیرکولاسیون در رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی برنامه فیزیکی رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد تصاویر بخش رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد پلان شماتیک بخش رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد تصاوی …

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی در طراحی معماری بیمارستان


عنوان: مطالعات بخش رادیولوژی فرمت: پاورپوینت تعداد صفحه: ۵۰ اسلاید قابلیت ویرایش: دارد     پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی دارای ۵۰ اسلاید است و در آن به تعریف بخش رادیولوژی، مخاطبین، ریزفضاها، دیاگرام، روابط، برنامه فیزیکی و … بخش رادیولوژی بیمارستان پرداخته شده است. فهرست مطالب، قسمت هایی از محتوای پاورپوینت، چند نمونه از اسلایدهای پاورپوینت و پیش نمایش تمام اسلایدهای این پاورپوینت را در ادامه مشاهده می نمایید. فهرست: خدمات و تسهیلات تشخیصی دیاگرام روابط عملکردی بخش تشخیصی تقسیم بندی خدمات تشخیصی   تعریف رادیولوژی مخاطبین رادیولوژی موقعیت استقرار بخش های رادیولوژی ریزفضاهای بخش رادیولوژی سالن انتظار بیمار پذیرش اتاق رادیوگرافی سرب کوبی اتاق رادیوگرافی شرایط اتاق رادیولوژی اتاق سی تی اسکن انواع سیرکولاسیون در رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی برنامه فیزیکی رادیولوژی دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد تصاویر بخش رادیولوژی بیمارستان دکتر شیخ – مشهد پلان شماتیک بخش رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد دیاگرام روابط رادیولوژی بیمارستان رضوی – مشهد تصاوی …

فنی و مهندسی

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی,دانلود پاورپوینت مطالعات طرح ۵,پاورپوینت ضوابط طراحی بیمارستان,ضوابط بخش رادیولوژی,دیاگرام رادیولوژی,دانل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.