پاورپوینت معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای

پاورپوینت معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای  در قالب ppt ودر۳۹اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: قبل از فرا رسیدن عصر جدیدعمد ه ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد.بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروا نسرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش قدم بوده است.با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهد ه دار برقراری سفرها شدند.با افزایش جمعیت شهرها و درنتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند به تدریج و در طی دهه های بعد، حمل و نقل بین شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ درآمد.سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال ۵۴ در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال ۵۸تکمیل گردید. در تیرماه سال ۱۳۵۹ ، اولین پایانه مسافربری در تهران، با عنوان ترمینال خزانه (جنوب)، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد وبه تدریج در طی سا لهای بعد ، پایانه غرب (به طور موقت) و پس از آن پایانه های شرق و بیهقی …


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای  در قالب ppt ودر۳۹اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: قبل از فرا رسیدن عصر جدیدعمد ه ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد.بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروا نسرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش قدم بوده است.با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهد ه دار برقراری سفرها شدند.با افزایش جمعیت شهرها و درنتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند به تدریج و در طی دهه های بعد، حمل و نقل بین شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ درآمد.سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال ۵۴ در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال ۵۸تکمیل گردید. در تیرماه سال ۱۳۵۹ ، اولین پایانه مسافربری در تهران، با عنوان ترمینال خزانه (جنوب)، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد وبه تدریج در طی سا لهای بعد ، پایانه غرب (به طور موقت) و پس از آن پایانه های شرق و بیهقی …


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای  در قالب ppt ودر۳۹اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: قبل از فرا رسیدن عصر جدیدعمد ه ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد.بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروا نسرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش قدم بوده است.با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهد ه دار برقراری سفرها شدند.با افزایش جمعیت شهرها و درنتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند به تدریج و در طی دهه های بعد، حمل و نقل بین شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ درآمد.سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال ۵۴ در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال ۵۸تکمیل گردید. در تیرماه سال ۱۳۵۹ ، اولین پایانه مسافربری در تهران، با عنوان ترمینال خزانه (جنوب)، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد وبه تدریج در طی سا لهای بعد ، پایانه غرب (به طور موقت) و پس از آن پایانه های شرق و بیهقی …

فنی و مهندسی

پاورپوینت معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.