پاورپوینت مهارتهای ۷گانه پایه (معماران بزرگ)

پاورپوینت مهارتهای ۷گانه پایه (معماران بزرگ)


پاورپوینت مهارتهای ۷گانه پایه (معماران بزرگ) مهارتهای ۷گانه پایه ۱-تفکر انتقادی واهل عمل بودن ۲-خلاقیت ونوآوری ۳-همکاری وکارتیمی ۴-درک مشترک فرهنگی ۵- ارتباط وحضور ۶- مهارت بکار بردن کامپیوتر ۷-داشتن آرزو ورویاوآموزش دراز مدت … فرمت فایل پاورپوینت ۲۳ صفحه …


پاورپوینت مهارتهای ۷گانه پایه (معماران بزرگ) مهارتهای ۷گانه پایه ۱-تفکر انتقادی واهل عمل بودن ۲-خلاقیت ونوآوری ۳-همکاری وکارتیمی ۴-درک مشترک فرهنگی ۵- ارتباط وحضور ۶- مهارت بکار بردن کامپیوتر ۷-داشتن آرزو ورویاوآموزش دراز مدت … فرمت فایل پاورپوینت ۲۳ صفحه …


پاورپوینت مهارتهای ۷گانه پایه (معماران بزرگ) مهارتهای ۷گانه پایه ۱-تفکر انتقادی واهل عمل بودن ۲-خلاقیت ونوآوری ۳-همکاری وکارتیمی ۴-درک مشترک فرهنگی ۵- ارتباط وحضور ۶- مهارت بکار بردن کامپیوتر ۷-داشتن آرزو ورویاوآموزش دراز مدت … فرمت فایل پاورپوینت ۲۳ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاورپوینت , مهارتهای ۷ , گانه , پایه , معماران بزرگ , مهارت , معمار

 

پاسخی بگذارید