پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی

پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی

پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی   22اسلاید اصول مهم — تعیین هدف از زندگی زناشویی — اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — سطح انتظار،باورها و تصورات — هویت،یکپارچگی و استقلال فردی و خانوادگی — مهارت های ارتباطی — نحوه واکنش به مشکلات و  روش حل مساله — آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی   اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — خانواده پدری — شغل — سرمایه — خانواده (همسر – فرزند) — دوستان و آشنایان — ….. — فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید. جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها شیشه ای هستند. پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد، اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ، کاملا شکسته و خرد میشوند. او در ادامه میگوید : آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان و توپ لاستیکی همان کارتان است.کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید، چون همیشه کا …

پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی   22اسلاید اصول مهم — تعیین هدف از زندگی زناشویی — اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — سطح انتظار،باورها و تصورات — هویت،یکپارچگی و استقلال فردی و خانوادگی — مهارت های ارتباطی — نحوه واکنش به مشکلات و  روش حل مساله — آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی   اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — خانواده پدری — شغل — سرمایه — خانواده (همسر – فرزند) — دوستان و آشنایان — ….. — فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید. جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها شیشه ای هستند. پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد، اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ، کاملا شکسته و خرد میشوند. او در ادامه میگوید : آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان و توپ لاستیکی همان کارتان است.کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید، چون همیشه کا …

پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی   22اسلاید اصول مهم — تعیین هدف از زندگی زناشویی — اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — سطح انتظار،باورها و تصورات — هویت،یکپارچگی و استقلال فردی و خانوادگی — مهارت های ارتباطی — نحوه واکنش به مشکلات و  روش حل مساله — آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی   اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی — خانواده پدری — شغل — سرمایه — خانواده (همسر – فرزند) — دوستان و آشنایان — ….. — فرض کنید زندگی همچون یک بازی است. قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید. جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها شیشه ای هستند. پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد، اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ، کاملا شکسته و خرد میشوند. او در ادامه میگوید : آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان و توپ لاستیکی همان کارتان است.کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید، چون همیشه کا …

علوم انسانی

پاورپوینت زندگی زناشویی,پاورپوینت زندگی زناشویی فوق العاده,پاورپوینت زناشویی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.