پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان

پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان

پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان


  پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان ۲۷اسلاید   نام مقاله: نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان چکیده ´ ارزش  ویژه نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت . ´ هدف اصلی در این پژوهش بررسی این نکته است که آیا ابعاد ارزش ویژه نشان تجاری بر شاخص های عملکردی شرکت از قبیل فروش  وسودآوری  تأثیرگذار است؟ ´ جامعه آماری در این پژوهش کلیه تعویض روغنی ها و نمایندگی های فروش در مناطق  22  گانه شهر تهران که محصولات نفت سپاهان را هم عرضه می کنند، می باشند که از این میان نمونه ای  250  تایی به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردید . ´ روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد. ´   مقدمه ´ در دنیای پیچیده امروزی مصرف کنندگان با گزینه های فراوان برای انتخاب و خرید کالا و خدمات مواجه هستند که توانمندی  نشان  تجاری  در ساده کردن تصمیم …

پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان


  پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان ۲۷اسلاید   نام مقاله: نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان چکیده ´ ارزش  ویژه نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت . ´ هدف اصلی در این پژوهش بررسی این نکته است که آیا ابعاد ارزش ویژه نشان تجاری بر شاخص های عملکردی شرکت از قبیل فروش  وسودآوری  تأثیرگذار است؟ ´ جامعه آماری در این پژوهش کلیه تعویض روغنی ها و نمایندگی های فروش در مناطق  22  گانه شهر تهران که محصولات نفت سپاهان را هم عرضه می کنند، می باشند که از این میان نمونه ای  250  تایی به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردید . ´ روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد. ´   مقدمه ´ در دنیای پیچیده امروزی مصرف کنندگان با گزینه های فراوان برای انتخاب و خرید کالا و خدمات مواجه هستند که توانمندی  نشان  تجاری  در ساده کردن تصمیم …

پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان


  پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان ۲۷اسلاید   نام مقاله: نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان چکیده ´ ارزش  ویژه نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت . ´ هدف اصلی در این پژوهش بررسی این نکته است که آیا ابعاد ارزش ویژه نشان تجاری بر شاخص های عملکردی شرکت از قبیل فروش  وسودآوری  تأثیرگذار است؟ ´ جامعه آماری در این پژوهش کلیه تعویض روغنی ها و نمایندگی های فروش در مناطق  22  گانه شهر تهران که محصولات نفت سپاهان را هم عرضه می کنند، می باشند که از این میان نمونه ای  250  تایی به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردید . ´ روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد. ´   مقدمه ´ در دنیای پیچیده امروزی مصرف کنندگان با گزینه های فراوان برای انتخاب و خرید کالا و خدمات مواجه هستند که توانمندی  نشان  تجاری  در ساده کردن تصمیم …

علوم انسانی

پاورپوینت نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان,پاورپوینت نشان تجاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.