پاورپوینت "نظارت بر عملکرد مدیران" 57 اسلاید

پاورپوینت "نظارت بر عملکرد مدیران" 57 اسلاید

پاورپوینت "نظارت بر عملکرد مدیران" 57 اسلاید

پاورپوینت "نظارت بر عملکرد مدیران" 57 اسلاید

کارنامه ارزشیابی توصیفی
چک لیست ها
برگ ثبت گزارش
پوشه کار 
نظارت بر عملکرد مدیران
تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی که عملکرد ضعیفی دارند و کمک…

سایر رشته های فنی مهندسی

نظارت بر عملکرد,دانلود پاورپوینت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.