پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنایع همدان

پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنایع همدان

پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنایع همدان

پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO (مطالعه موردی : بررسی توانمندی بالقوه و بالفعل صنایع کوچک و بزرگ استان همدان برای پیمانکاری فرعی صنعتی) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸۰                     فهرست مطالب الف – بررسی مستندات SPX ذیل برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله کشور بررسی مستندات SPX ذیل برنامه چهارم توسعه کشور بررسی مستندات SPX ذیل قانون اساسی بررسی مستندات SPX ذیل اساسنامه سازمان صنایع کوچکو شرکت شهرکهای صنعتی            بررسی مستندات SPX ذیل سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان همدان ب – ایجاد زبان و ادبیات مشترک با SPX تحت حمایت UNIDO  1-1- ادبیات راهبردی پیمانکاری فرعی  1-2- ویرایش مستندات موجود اعم از ترجمه های صورت گرفته, اساسنامه و … بررسی و تحلیل الگوهای مختلف برون سپاری بررسی و کنکاش در SPX های موجود در چین، هند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ایتالیا نظام …

پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنایع همدان

پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO (مطالعه موردی : بررسی توانمندی بالقوه و بالفعل صنایع کوچک و بزرگ استان همدان برای پیمانکاری فرعی صنعتی) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸۰                     فهرست مطالب الف – بررسی مستندات SPX ذیل برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله کشور بررسی مستندات SPX ذیل برنامه چهارم توسعه کشور بررسی مستندات SPX ذیل قانون اساسی بررسی مستندات SPX ذیل اساسنامه سازمان صنایع کوچکو شرکت شهرکهای صنعتی            بررسی مستندات SPX ذیل سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان همدان ب – ایجاد زبان و ادبیات مشترک با SPX تحت حمایت UNIDO  1-1- ادبیات راهبردی پیمانکاری فرعی  1-2- ویرایش مستندات موجود اعم از ترجمه های صورت گرفته, اساسنامه و … بررسی و تحلیل الگوهای مختلف برون سپاری بررسی و کنکاش در SPX های موجود در چین، هند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ایتالیا نظام …

پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنایع همدان

پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO (مطالعه موردی : بررسی توانمندی بالقوه و بالفعل صنایع کوچک و بزرگ استان همدان برای پیمانکاری فرعی صنعتی) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸۰                     فهرست مطالب الف – بررسی مستندات SPX ذیل برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله کشور بررسی مستندات SPX ذیل برنامه چهارم توسعه کشور بررسی مستندات SPX ذیل قانون اساسی بررسی مستندات SPX ذیل اساسنامه سازمان صنایع کوچکو شرکت شهرکهای صنعتی            بررسی مستندات SPX ذیل سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان همدان ب – ایجاد زبان و ادبیات مشترک با SPX تحت حمایت UNIDO  1-1- ادبیات راهبردی پیمانکاری فرعی  1-2- ویرایش مستندات موجود اعم از ترجمه های صورت گرفته, اساسنامه و … بررسی و تحلیل الگوهای مختلف برون سپاری بررسی و کنکاش در SPX های موجود در چین، هند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ایتالیا نظام …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,بررسی ,مطالعه ,و ,توسعه ,نظام ,پیمانکاری ,فرعی ,و ,مبادلات ,مشارکتیSPXبر ,اساس ,روش ,UNIDO ,صنایع ,کوچک, و ,بزرگ, استان ,همدان, برای ,پیمانکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.