پاورپوینت هوشیاری آب

پاورپوینت هوشیاری آب

پاورپوینت هوشیاری آب   35اسلاید محقق ژاپنی با انتشار یافته‌های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول‌های آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی و زیست‌شناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی از کریستال‌های منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.   کتاب ایشان  با عنوان های مختلفی چون   در چندین جلد منتشر شده است.   ایشان در اغلب کشور های دنیا سمینار ها وکنفرانس هایی با این پیام داشته ودارند. …

پاورپوینت هوشیاری آب   35اسلاید محقق ژاپنی با انتشار یافته‌های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول‌های آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی و زیست‌شناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی از کریستال‌های منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.   کتاب ایشان  با عنوان های مختلفی چون   در چندین جلد منتشر شده است.   ایشان در اغلب کشور های دنیا سمینار ها وکنفرانس هایی با این پیام داشته ودارند. …

پاورپوینت هوشیاری آب   35اسلاید محقق ژاپنی با انتشار یافته‌های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول‌های آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی و زیست‌شناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی از کریستال‌های منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.   کتاب ایشان  با عنوان های مختلفی چون   در چندین جلد منتشر شده است.   ایشان در اغلب کشور های دنیا سمینار ها وکنفرانس هایی با این پیام داشته ودارند. …

فنی و مهندسی

پاورپوینت هوشیاری آب,پاورپوینت آب,پاورپوینت درمورد هوشیاری آب

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.