پاورپوینت و pdf "روانشناسی تبلیغات" در ۱۴۳ اسلاید

پاورپوینت و pdf "روانشناسی تبلیغات" در ۱۴۳ اسلاید

پاورپوینت و pdf "روانشناسی تبلیغات" در 143 اسلاید

پاورپوینت و pdf "روانشناسی تبلیغات" در ۱۴۳ اسلاید

بخشی از محتوا و فهرست
مدیریت چیست؟
تبلیغ چه مفهومی دارد؟
چالشهای تبلیغ کدامند؟
عوامل آسیب رسان تبلیغات کدامند؟
مدیریت تبلیغ چه معنایی دارد؟
انسان کیست؟
رفتارشناسی و روانشناسی تبلیغ چه معنایی دارد؟
جایگاه تبلیغ در بازاریابی چگونه است؟
ارتباطات کدام است؟
مهارتهای ارتباطی کدامند؟
مهمترین اشتباهات تبلیغات چیست؟
ده فرمان تبلیغات چیست؟
برنامه ریزی تبلیغات چگونه است؟
تبلیغات خلاق کدام است؟
روانشناسی تبلیغات
• ایجاد جذابیت در…

حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.