پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی

پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی

پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی


پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی       95اسلایدهمراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند     ►جریان مستقیم DC : الکترون ها در یک جهت حرکت می کنند ► ►جریان نوسانی  AC: به هر حرکت رفت و برگشت گویند. مانند جریان متناوب برق شهر که در آن الکترون ها رفت و برگشت دارند. اثر جریان متناوب بر بدن اثرات جریان متناوب به شدت جریان و فرکانس موج  وابسته است  در فرکانس برق شهر(۶۰ هرتز) با افزایش جریان: جریان آستانه احساس : حدود ۱ میلی آمپر بالاتر از احساس درک : ایجاد سوزش و خارش انقباض ماهیچه ها در جریان ۱۰ تا ۲۰ میلی آمپر ایحاد درد و ایجاد حالت غش و ایجاد فیبریلاسیون بطنی فلج شدن تنفس و ایجاد سوختگی شدید (جریان حدود ۶ آمپر)   اثر فرکانس امواج متناوب بر بدن برای تحریک سلول ها یک آستانه وجود دارد که علاوه بر شدت جریان به فرکانس هم وابسته است   حداقل زمان لازم برای تحریک سلول ها ۰.۰۱ میلی ثانیه است   تحریک سلول ها باعث دپلاریزه شدن سلول می شود سلول حسی : انتقال درد سلول حرکتی : انقباض و فیبریلاسیون عضلات & …

پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی


پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی       95اسلایدهمراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند     ►جریان مستقیم DC : الکترون ها در یک جهت حرکت می کنند ► ►جریان نوسانی  AC: به هر حرکت رفت و برگشت گویند. مانند جریان متناوب برق شهر که در آن الکترون ها رفت و برگشت دارند. اثر جریان متناوب بر بدن اثرات جریان متناوب به شدت جریان و فرکانس موج  وابسته است  در فرکانس برق شهر(۶۰ هرتز) با افزایش جریان: جریان آستانه احساس : حدود ۱ میلی آمپر بالاتر از احساس درک : ایجاد سوزش و خارش انقباض ماهیچه ها در جریان ۱۰ تا ۲۰ میلی آمپر ایحاد درد و ایجاد حالت غش و ایجاد فیبریلاسیون بطنی فلج شدن تنفس و ایجاد سوختگی شدید (جریان حدود ۶ آمپر)   اثر فرکانس امواج متناوب بر بدن برای تحریک سلول ها یک آستانه وجود دارد که علاوه بر شدت جریان به فرکانس هم وابسته است   حداقل زمان لازم برای تحریک سلول ها ۰.۰۱ میلی ثانیه است   تحریک سلول ها باعث دپلاریزه شدن سلول می شود سلول حسی : انتقال درد سلول حرکتی : انقباض و فیبریلاسیون عضلات & …

پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی


پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی       95اسلایدهمراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند     ►جریان مستقیم DC : الکترون ها در یک جهت حرکت می کنند ► ►جریان نوسانی  AC: به هر حرکت رفت و برگشت گویند. مانند جریان متناوب برق شهر که در آن الکترون ها رفت و برگشت دارند. اثر جریان متناوب بر بدن اثرات جریان متناوب به شدت جریان و فرکانس موج  وابسته است  در فرکانس برق شهر(۶۰ هرتز) با افزایش جریان: جریان آستانه احساس : حدود ۱ میلی آمپر بالاتر از احساس درک : ایجاد سوزش و خارش انقباض ماهیچه ها در جریان ۱۰ تا ۲۰ میلی آمپر ایحاد درد و ایجاد حالت غش و ایجاد فیبریلاسیون بطنی فلج شدن تنفس و ایجاد سوختگی شدید (جریان حدود ۶ آمپر)   اثر فرکانس امواج متناوب بر بدن برای تحریک سلول ها یک آستانه وجود دارد که علاوه بر شدت جریان به فرکانس هم وابسته است   حداقل زمان لازم برای تحریک سلول ها ۰.۰۱ میلی ثانیه است   تحریک سلول ها باعث دپلاریزه شدن سلول می شود سلول حسی : انتقال درد سلول حرکتی : انقباض و فیبریلاسیون عضلات & …

علوم پزشکی

پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس در پزشکی,پاورپوینت جریان پر فرکانس,پاورپوینت کاربرد جریان پر فرکانس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.