پاورپوینت کار با زخم ها

پاورپوینت کار با زخم ها

پاورپوینت کار با زخم ها


 پاورپوینت کار با زخم ها   19اسلاید فهرست: اعمال پوست زخم ها مراحل التیام زخم ها  فاکتور های مؤثر در التیام زخم  عوارض زخم  بررسی زخم جراحی شرح بررسی هایی از زخم  علائم خونریزی  تعویض پانسمان و استعمال بانداژها و بایندر ها طبقه بندی روش های جراحی بیهوشی تاریخچه پزشکی قبل از عمل آمادگی جسمی روز عمل جراحی        اعمال پوست :   1- محافظت ۲- کنترول درجه حرارت ۳- ایجادحس درد،لمس،گرماوسرما ۴- کمک به نگهداری آب الکترولیت ۵- ساختن vitd 6- بیان احساسات ۷-body emage       زخم ها:  انواع زخم ها بازیابسته عمدی یاغیرعمدی       – زخم های کوفته شده – زخم های بریده شده – زخم های خراشیده شده – زخم های پاره پاره یا دریده – زخم های سوراخ شده – زخم های تمیز آلوده – زخم های آلوده – زخم های تمیز – زخم های عفونی   …

پاورپوینت کار با زخم ها


 پاورپوینت کار با زخم ها   19اسلاید فهرست: اعمال پوست زخم ها مراحل التیام زخم ها  فاکتور های مؤثر در التیام زخم  عوارض زخم  بررسی زخم جراحی شرح بررسی هایی از زخم  علائم خونریزی  تعویض پانسمان و استعمال بانداژها و بایندر ها طبقه بندی روش های جراحی بیهوشی تاریخچه پزشکی قبل از عمل آمادگی جسمی روز عمل جراحی        اعمال پوست :   1- محافظت ۲- کنترول درجه حرارت ۳- ایجادحس درد،لمس،گرماوسرما ۴- کمک به نگهداری آب الکترولیت ۵- ساختن vitd 6- بیان احساسات ۷-body emage       زخم ها:  انواع زخم ها بازیابسته عمدی یاغیرعمدی       – زخم های کوفته شده – زخم های بریده شده – زخم های خراشیده شده – زخم های پاره پاره یا دریده – زخم های سوراخ شده – زخم های تمیز آلوده – زخم های آلوده – زخم های تمیز – زخم های عفونی   …

پاورپوینت کار با زخم ها


 پاورپوینت کار با زخم ها   19اسلاید فهرست: اعمال پوست زخم ها مراحل التیام زخم ها  فاکتور های مؤثر در التیام زخم  عوارض زخم  بررسی زخم جراحی شرح بررسی هایی از زخم  علائم خونریزی  تعویض پانسمان و استعمال بانداژها و بایندر ها طبقه بندی روش های جراحی بیهوشی تاریخچه پزشکی قبل از عمل آمادگی جسمی روز عمل جراحی        اعمال پوست :   1- محافظت ۲- کنترول درجه حرارت ۳- ایجادحس درد،لمس،گرماوسرما ۴- کمک به نگهداری آب الکترولیت ۵- ساختن vitd 6- بیان احساسات ۷-body emage       زخم ها:  انواع زخم ها بازیابسته عمدی یاغیرعمدی       – زخم های کوفته شده – زخم های بریده شده – زخم های خراشیده شده – زخم های پاره پاره یا دریده – زخم های سوراخ شده – زخم های تمیز آلوده – زخم های آلوده – زخم های تمیز – زخم های عفونی   …

علوم پزشکی

پاورپوینت کار با زخم ها,پاورپوینت کار با زخم ,پاورپوینت زخم ,پاورپوینت زخم ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.