پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ تمدن و حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها در ۴۵ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ تمدن و حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها در ۴۵ اسلاید


                آق‌قویونلو سلسله‌ای از ترکمنهای سنی بود که بر قسمت‌هایی از قفقاز، شرق ترکیه و شمال ایران از ۱۳۷۸ تا ۱۵۰۸ میلادی فرمان می‌راند. معنی لغوی آق قویونلو صاحبان گوسفندان سفید می‌باشد. ترکمانان قراقویونلو (۷۸۰–۸۷۴ ق /۱۳۷۸–۱۴۶۹م) سلسله‌ای از حکمرانان ترکمن بودند که برای مدت نزدیک به یک سده بر مناطقی از غرب و شمال غربی ایران فرمانروایی کردند.   فهرست مطالب: قراقویونلوها منطقه حکمرانی قرا‌قویونلوها ریشه ‌شناسی نام مذهب قراقویونلوها بازماندگان قراقویونلوها فرمانروایان قراقویونلو دیوان سالاری قراقویونلوها آق قویونلوها اراضی تحت حاکمیت آق ‌قویونلوها ۱۴۷۸ ریشه و تبار و عناوین تاریخچه قرایولوق عثمان بیک افول و صعود مجدد اوزون حسن مواجهه با ترکان عثمانی امپراتوری پس از اوزون حسن اوضاع اجتماعی و اقتصادی مالیات تجارت پول رایج فرهنگ و هنر فرمانروایان آق ‌قویونلو …


                آق‌قویونلو سلسله‌ای از ترکمنهای سنی بود که بر قسمت‌هایی از قفقاز، شرق ترکیه و شمال ایران از ۱۳۷۸ تا ۱۵۰۸ میلادی فرمان می‌راند. معنی لغوی آق قویونلو صاحبان گوسفندان سفید می‌باشد. ترکمانان قراقویونلو (۷۸۰–۸۷۴ ق /۱۳۷۸–۱۴۶۹م) سلسله‌ای از حکمرانان ترکمن بودند که برای مدت نزدیک به یک سده بر مناطقی از غرب و شمال غربی ایران فرمانروایی کردند.   فهرست مطالب: قراقویونلوها منطقه حکمرانی قرا‌قویونلوها ریشه ‌شناسی نام مذهب قراقویونلوها بازماندگان قراقویونلوها فرمانروایان قراقویونلو دیوان سالاری قراقویونلوها آق قویونلوها اراضی تحت حاکمیت آق ‌قویونلوها ۱۴۷۸ ریشه و تبار و عناوین تاریخچه قرایولوق عثمان بیک افول و صعود مجدد اوزون حسن مواجهه با ترکان عثمانی امپراتوری پس از اوزون حسن اوضاع اجتماعی و اقتصادی مالیات تجارت پول رایج فرهنگ و هنر فرمانروایان آق ‌قویونلو …


                آق‌قویونلو سلسله‌ای از ترکمنهای سنی بود که بر قسمت‌هایی از قفقاز، شرق ترکیه و شمال ایران از ۱۳۷۸ تا ۱۵۰۸ میلادی فرمان می‌راند. معنی لغوی آق قویونلو صاحبان گوسفندان سفید می‌باشد. ترکمانان قراقویونلو (۷۸۰–۸۷۴ ق /۱۳۷۸–۱۴۶۹م) سلسله‌ای از حکمرانان ترکمن بودند که برای مدت نزدیک به یک سده بر مناطقی از غرب و شمال غربی ایران فرمانروایی کردند.   فهرست مطالب: قراقویونلوها منطقه حکمرانی قرا‌قویونلوها ریشه ‌شناسی نام مذهب قراقویونلوها بازماندگان قراقویونلوها فرمانروایان قراقویونلو دیوان سالاری قراقویونلوها آق قویونلوها اراضی تحت حاکمیت آق ‌قویونلوها ۱۴۷۸ ریشه و تبار و عناوین تاریخچه قرایولوق عثمان بیک افول و صعود مجدد اوزون حسن مواجهه با ترکان عثمانی امپراتوری پس از اوزون حسن اوضاع اجتماعی و اقتصادی مالیات تجارت پول رایج فرهنگ و هنر فرمانروایان آق ‌قویونلو …

علوم انسانی

آق قویونلو,قراقویونلو,اوزون,حسن,عثمان,ترک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.