پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ تمدن و حکومت خلافت عباسیان (بنی عباس) در ۴۳ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ تمدن و حکومت خلافت عباسیان (بنی عباس) در ۴۳ اسلاید


                عباسیان یا خلفای بنی عباس(۱۳۲ق – ۶۵۶ق / ۷۵۰م – ۱۲۵۸م)، سومین سلسله اسلامی پس از خلفای نخستین و خلفای اموی بودند که نزدیک به پنج قرن برقسمت های مهمی از جهان اسلام، حکومت می کردند. آنان از نسل عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بودند. به همین دلیل نام حکومت خویش را بنی عباس نهادند. آنان با استفاده از شعار الرضا من آل محمد خود را به عنوان اهل بیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به مردم به ویژه خراسانیان معرفی کردند و توانستند با کمک سردار خویش ابومسلم خراسانی، سلسله امویان را براندازند و به حکومت برسند. سرانجام آخرین خلیفه عباسی در بغداد، توسط هلاکوخان مغول کشته شد و حکومت عباسیان به پایان رسید.   فهرست مطالب: مقدمه ریشه خلافت عباسیان تشکیل خلافت منصور هارون الرشید مامون وسعت قلمرو عباسیان در دوران اوج خود در حدود ۸۵۰ میلادی دوره نخست: تأسیس، تثبیت و اقتدار جامعه عباسی سیاست ابوالعبّاس سفّاح معتصم جانشینان معتصم خلفای عصر عبّاسی او …


                عباسیان یا خلفای بنی عباس(۱۳۲ق – ۶۵۶ق / ۷۵۰م – ۱۲۵۸م)، سومین سلسله اسلامی پس از خلفای نخستین و خلفای اموی بودند که نزدیک به پنج قرن برقسمت های مهمی از جهان اسلام، حکومت می کردند. آنان از نسل عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بودند. به همین دلیل نام حکومت خویش را بنی عباس نهادند. آنان با استفاده از شعار الرضا من آل محمد خود را به عنوان اهل بیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به مردم به ویژه خراسانیان معرفی کردند و توانستند با کمک سردار خویش ابومسلم خراسانی، سلسله امویان را براندازند و به حکومت برسند. سرانجام آخرین خلیفه عباسی در بغداد، توسط هلاکوخان مغول کشته شد و حکومت عباسیان به پایان رسید.   فهرست مطالب: مقدمه ریشه خلافت عباسیان تشکیل خلافت منصور هارون الرشید مامون وسعت قلمرو عباسیان در دوران اوج خود در حدود ۸۵۰ میلادی دوره نخست: تأسیس، تثبیت و اقتدار جامعه عباسی سیاست ابوالعبّاس سفّاح معتصم جانشینان معتصم خلفای عصر عبّاسی او …


                عباسیان یا خلفای بنی عباس(۱۳۲ق – ۶۵۶ق / ۷۵۰م – ۱۲۵۸م)، سومین سلسله اسلامی پس از خلفای نخستین و خلفای اموی بودند که نزدیک به پنج قرن برقسمت های مهمی از جهان اسلام، حکومت می کردند. آنان از نسل عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بودند. به همین دلیل نام حکومت خویش را بنی عباس نهادند. آنان با استفاده از شعار الرضا من آل محمد خود را به عنوان اهل بیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به مردم به ویژه خراسانیان معرفی کردند و توانستند با کمک سردار خویش ابومسلم خراسانی، سلسله امویان را براندازند و به حکومت برسند. سرانجام آخرین خلیفه عباسی در بغداد، توسط هلاکوخان مغول کشته شد و حکومت عباسیان به پایان رسید.   فهرست مطالب: مقدمه ریشه خلافت عباسیان تشکیل خلافت منصور هارون الرشید مامون وسعت قلمرو عباسیان در دوران اوج خود در حدود ۸۵۰ میلادی دوره نخست: تأسیس، تثبیت و اقتدار جامعه عباسی سیاست ابوالعبّاس سفّاح معتصم جانشینان معتصم خلفای عصر عبّاسی او …

علوم انسانی

عباسیان,بنی عباس,متوکل,مامون,خلافت,ایران,هارون,الرشید,معتصم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.