پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل اتمی بور – رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک – هرتز در ۶۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل اتمی بور – رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک – هرتز در ۶۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل اتمی بور – رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک – هرتز در ۶۹ اسلاید


                مدل اتمی بور: (به انگلیسی: Bohr model ) یکی از مدل‌هایی است که برای توضیح ساختمان اتم ارائه شد. کاشف بور، نیلز بور فیزیک‌دان دانمارکی در زمینه چگونگی طیف نشری خطی اتم عناصر با پذیرفتن مدل اتمی رادرفورد چنین پیشنهاد داد که الکترون‌ها در اطراف هسته اتم در سطوح انرژی مشخصی قرار دارند و در این سطوح به دور هسته اتم در حال چرخش هستند. انرژی الکترون‌هایی که در سطوح انرژی پایین‌تر به هسته نزدیک‌تر هستند، نسبت به الکترون‌هایی که از هسته دورند، انرژی کمتری دارند. پس برای انتقال الکترون از سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا، باید انرژی معادل اختلاف انرژی بین آن دو سطح را به آن الکترون بدهیم. پس انرژی الکترون‌ها در یک اتم کوانتیده (گسسته) است. مدل اتمی رادرفورد (به انگلیسی: Rutherford model ) مدلی از ساختمان اتم است که ارنست رادرفورد در سال ۱۹۱۱ میلادی ارائه کرد. پیش از مدل رادرفورد تصور دانشمن …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل اتمی بور – رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک – هرتز در ۶۹ اسلاید


                مدل اتمی بور: (به انگلیسی: Bohr model ) یکی از مدل‌هایی است که برای توضیح ساختمان اتم ارائه شد. کاشف بور، نیلز بور فیزیک‌دان دانمارکی در زمینه چگونگی طیف نشری خطی اتم عناصر با پذیرفتن مدل اتمی رادرفورد چنین پیشنهاد داد که الکترون‌ها در اطراف هسته اتم در سطوح انرژی مشخصی قرار دارند و در این سطوح به دور هسته اتم در حال چرخش هستند. انرژی الکترون‌هایی که در سطوح انرژی پایین‌تر به هسته نزدیک‌تر هستند، نسبت به الکترون‌هایی که از هسته دورند، انرژی کمتری دارند. پس برای انتقال الکترون از سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا، باید انرژی معادل اختلاف انرژی بین آن دو سطح را به آن الکترون بدهیم. پس انرژی الکترون‌ها در یک اتم کوانتیده (گسسته) است. مدل اتمی رادرفورد (به انگلیسی: Rutherford model ) مدلی از ساختمان اتم است که ارنست رادرفورد در سال ۱۹۱۱ میلادی ارائه کرد. پیش از مدل رادرفورد تصور دانشمن …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل اتمی بور – رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک – هرتز در ۶۹ اسلاید


                مدل اتمی بور: (به انگلیسی: Bohr model ) یکی از مدل‌هایی است که برای توضیح ساختمان اتم ارائه شد. کاشف بور، نیلز بور فیزیک‌دان دانمارکی در زمینه چگونگی طیف نشری خطی اتم عناصر با پذیرفتن مدل اتمی رادرفورد چنین پیشنهاد داد که الکترون‌ها در اطراف هسته اتم در سطوح انرژی مشخصی قرار دارند و در این سطوح به دور هسته اتم در حال چرخش هستند. انرژی الکترون‌هایی که در سطوح انرژی پایین‌تر به هسته نزدیک‌تر هستند، نسبت به الکترون‌هایی که از هسته دورند، انرژی کمتری دارند. پس برای انتقال الکترون از سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا، باید انرژی معادل اختلاف انرژی بین آن دو سطح را به آن الکترون بدهیم. پس انرژی الکترون‌ها در یک اتم کوانتیده (گسسته) است. مدل اتمی رادرفورد (به انگلیسی: Rutherford model ) مدلی از ساختمان اتم است که ارنست رادرفورد در سال ۱۹۱۱ میلادی ارائه کرد. پیش از مدل رادرفورد تصور دانشمن …

علوم پایه

مدل,اتم,بور,رادرفورد,فرانک,هرتز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.