پاورپوینت کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL

پاورپوینت کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL

پاورپوینت  کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL   140اسلاید فهرست: مقدمه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ( ITSM ) ITIL  چیست؟  ساختار ITIL مزایای استفاده از ITIL تاریخچه ITIL سیر تکاملی ITIL ITIL V2 ITIL V3 مقایسه ITIL V2 & V3 Service Level Agreement (SLA) میز خدمت   Service Desk ) ) میز کمک Help Desk ) ) برون سپارها ( Outsourcer ) پشتیبانی سرویس  ( Service Support ) مدل فرایند پشتیبانی سرویس ITIL CMDB ( Configuration Management Database ) ارائه خدمات ( Service Delivery ) و . .   . …

پاورپوینت  کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL   140اسلاید فهرست: مقدمه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ( ITSM ) ITIL  چیست؟  ساختار ITIL مزایای استفاده از ITIL تاریخچه ITIL سیر تکاملی ITIL ITIL V2 ITIL V3 مقایسه ITIL V2 & V3 Service Level Agreement (SLA) میز خدمت   Service Desk ) ) میز کمک Help Desk ) ) برون سپارها ( Outsourcer ) پشتیبانی سرویس  ( Service Support ) مدل فرایند پشتیبانی سرویس ITIL CMDB ( Configuration Management Database ) ارائه خدمات ( Service Delivery ) و . .   . …

پاورپوینت  کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL   140اسلاید فهرست: مقدمه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ( ITSM ) ITIL  چیست؟  ساختار ITIL مزایای استفاده از ITIL تاریخچه ITIL سیر تکاملی ITIL ITIL V2 ITIL V3 مقایسه ITIL V2 & V3 Service Level Agreement (SLA) میز خدمت   Service Desk ) ) میز کمک Help Desk ) ) برون سپارها ( Outsourcer ) پشتیبانی سرویس  ( Service Support ) مدل فرایند پشتیبانی سرویس ITIL CMDB ( Configuration Management Database ) ارائه خدمات ( Service Delivery ) و . .   . …

علوم انسانی

پاورپوینت کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL,پاورپوینت فناوری اطلاعات ITIL

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.