پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران

پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران

پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران


د انلود پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران ، در قالب ppt و در ۴۲۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   فصل اول: تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی سیر تکامل برنامه ریزی دوره محصول گرایی دوره بازار گرایی دوره  فرا صنعتی گرایشهای برنامه ریزی تشریح گرایشهای برنامه ریزی سیرتکامل دیدگاههای برنامه ریزی برنامه ریزی عملیاتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تفاوتهای  برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلندمدت برنامه ریزی غلتان برنامه ریزی SBU ها برنامه‌ریزی استراتژیک سطح کسب و کار مدیریت استراتژیک(برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل ) بصیرت و تفکر استراتژیک عناصر تفکر استراتژیک مدیریت تغییر مدیریت دانش سازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرنده قواعد حاکم بر سازمانهای یادگیرنده برنامه ریزی مبتنی بر ارزشها شکل گیری استراتژی در سازمانهای مجازی بومی سازی دستاوردهای مدیریت استراتژیک   فصل دوم: استراتژی و انواع آن تعاریف استراتژی چگونگی شکل گیری استراتژی استراتژی مدبرانه استراتژیهای اضطراری مرو …

پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران


د انلود پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران ، در قالب ppt و در ۴۲۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   فصل اول: تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی سیر تکامل برنامه ریزی دوره محصول گرایی دوره بازار گرایی دوره  فرا صنعتی گرایشهای برنامه ریزی تشریح گرایشهای برنامه ریزی سیرتکامل دیدگاههای برنامه ریزی برنامه ریزی عملیاتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تفاوتهای  برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلندمدت برنامه ریزی غلتان برنامه ریزی SBU ها برنامه‌ریزی استراتژیک سطح کسب و کار مدیریت استراتژیک(برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل ) بصیرت و تفکر استراتژیک عناصر تفکر استراتژیک مدیریت تغییر مدیریت دانش سازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرنده قواعد حاکم بر سازمانهای یادگیرنده برنامه ریزی مبتنی بر ارزشها شکل گیری استراتژی در سازمانهای مجازی بومی سازی دستاوردهای مدیریت استراتژیک   فصل دوم: استراتژی و انواع آن تعاریف استراتژی چگونگی شکل گیری استراتژی استراتژی مدبرانه استراتژیهای اضطراری مرو …

پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران


د انلود پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران ، در قالب ppt و در ۴۲۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   فصل اول: تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی سیر تکامل برنامه ریزی دوره محصول گرایی دوره بازار گرایی دوره  فرا صنعتی گرایشهای برنامه ریزی تشریح گرایشهای برنامه ریزی سیرتکامل دیدگاههای برنامه ریزی برنامه ریزی عملیاتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تفاوتهای  برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلندمدت برنامه ریزی غلتان برنامه ریزی SBU ها برنامه‌ریزی استراتژیک سطح کسب و کار مدیریت استراتژیک(برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل ) بصیرت و تفکر استراتژیک عناصر تفکر استراتژیک مدیریت تغییر مدیریت دانش سازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرنده قواعد حاکم بر سازمانهای یادگیرنده برنامه ریزی مبتنی بر ارزشها شکل گیری استراتژی در سازمانهای مجازی بومی سازی دستاوردهای مدیریت استراتژیک   فصل دوم: استراتژی و انواع آن تعاریف استراتژی چگونگی شکل گیری استراتژی استراتژی مدبرانه استراتژیهای اضطراری مرو …

علوم انسانی

دانلود رایگان پاورپوینت کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی, ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله, پاورپوینت کتاب نگرش ج?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.