پاورپوینت کنترل مایع(علوم پزشکی)

پاورپوینت کنترل مایع(علوم پزشکی)


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت کنترل مایع قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۲     فهرست مطالب: هدف ارزیابی قبل از عمل تخمین حجم مایع داخل عروقی معاینه فیزیکی و سنجش های آزمایشگاهی وضعیت حجم داخل عروقی و تکنیک بیهوشی مایع درمانی حوالی عمل از دست رفتن غیر طبیعی مایع نیاز نگهدارنده از دست رفتن مایع جراحی راهنمای جایگزینی درمان با کریستالوئید جهت نگهداری مایع حین عمل محلول های کریستالوئید     قسمتی از پاورپوینت: مزیت کنترل مایع :     –  کاهش عوارض و مرگ ومیر حین و پس از عمل     – تأمین پرفیوژن اعضای حیاتیاهمیت اکسیژن رسانی و انعقاد و تعادل الکترولیت و اسیدوباز در کنترل مایعقضاوت بالینی سنگ بنای کنترل ایده ال مایع می باشد   و . . . …


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت کنترل مایع قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۲     فهرست مطالب: هدف ارزیابی قبل از عمل تخمین حجم مایع داخل عروقی معاینه فیزیکی و سنجش های آزمایشگاهی وضعیت حجم داخل عروقی و تکنیک بیهوشی مایع درمانی حوالی عمل از دست رفتن غیر طبیعی مایع نیاز نگهدارنده از دست رفتن مایع جراحی راهنمای جایگزینی درمان با کریستالوئید جهت نگهداری مایع حین عمل محلول های کریستالوئید     قسمتی از پاورپوینت: مزیت کنترل مایع :     –  کاهش عوارض و مرگ ومیر حین و پس از عمل     – تأمین پرفیوژن اعضای حیاتیاهمیت اکسیژن رسانی و انعقاد و تعادل الکترولیت و اسیدوباز در کنترل مایعقضاوت بالینی سنگ بنای کنترل ایده ال مایع می باشد   و . . . …


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت کنترل مایع قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۲     فهرست مطالب: هدف ارزیابی قبل از عمل تخمین حجم مایع داخل عروقی معاینه فیزیکی و سنجش های آزمایشگاهی وضعیت حجم داخل عروقی و تکنیک بیهوشی مایع درمانی حوالی عمل از دست رفتن غیر طبیعی مایع نیاز نگهدارنده از دست رفتن مایع جراحی راهنمای جایگزینی درمان با کریستالوئید جهت نگهداری مایع حین عمل محلول های کریستالوئید     قسمتی از پاورپوینت: مزیت کنترل مایع :     –  کاهش عوارض و مرگ ومیر حین و پس از عمل     – تأمین پرفیوژن اعضای حیاتیاهمیت اکسیژن رسانی و انعقاد و تعادل الکترولیت و اسیدوباز در کنترل مایعقضاوت بالینی سنگ بنای کنترل ایده ال مایع می باشد   و . . . …

علوم پزشکی

پاورپوینت کنترل مایع(علوم پزشکی),ارزیابی قبل از عمل,تخمین حجم مایع داخل عروقی,معاینه فیزیکی و سنجش های آزمایشگاهی,نیاز نگهدارنده,از دست رفتن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.