پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری


  پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری   25اسلاید   کوفنگی،صدمه بافت نرم در اثرنیروهای غیر نافذ ازقبیل فشارناشی از مشت، لگد یا افتادن می باشد که به دنبال آن بسیاری ازعروق خونی کوچک پاره شده و خونریزی داخل بافتی یا کبودی ایجاد می شود. هماتوم بدلیل خونریزی درمحل ضربه ایجاد می شود. نشانه های  موضعی(درد،تورم….)با استفاده متناوب ازکمپرس سرد که با فشاردرناحیه قرارداده می شود و بالا نگه داشتن اندام از سطح قلب کنترل می شود رگ به رگ شدگی  یا کشیدگی عضله یا تاندون،آسیبی است که در اثر استفاده بیش از حد،کشیدگی یا فشار بیش از حد ایجاد می شود. کشیدگی براساس علائم پس از آسیب و میزان از دست دادن عملکرد درجه بندی شده و مشخص کننده میزان آسیب می باشد   براین اساس سه نوع رگ به رگ شدگی مشخص شده است رگ به رگ شدگی درجه یک»»»:   …

پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری


  پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری   25اسلاید   کوفنگی،صدمه بافت نرم در اثرنیروهای غیر نافذ ازقبیل فشارناشی از مشت، لگد یا افتادن می باشد که به دنبال آن بسیاری ازعروق خونی کوچک پاره شده و خونریزی داخل بافتی یا کبودی ایجاد می شود. هماتوم بدلیل خونریزی درمحل ضربه ایجاد می شود. نشانه های  موضعی(درد،تورم….)با استفاده متناوب ازکمپرس سرد که با فشاردرناحیه قرارداده می شود و بالا نگه داشتن اندام از سطح قلب کنترل می شود رگ به رگ شدگی  یا کشیدگی عضله یا تاندون،آسیبی است که در اثر استفاده بیش از حد،کشیدگی یا فشار بیش از حد ایجاد می شود. کشیدگی براساس علائم پس از آسیب و میزان از دست دادن عملکرد درجه بندی شده و مشخص کننده میزان آسیب می باشد   براین اساس سه نوع رگ به رگ شدگی مشخص شده است رگ به رگ شدگی درجه یک»»»:   …

پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری


  پاورپوینت کوفتگی،رگ به رگ شدگی،پیچ خوردگی و مراقبتهای پرستاری   25اسلاید   کوفنگی،صدمه بافت نرم در اثرنیروهای غیر نافذ ازقبیل فشارناشی از مشت، لگد یا افتادن می باشد که به دنبال آن بسیاری ازعروق خونی کوچک پاره شده و خونریزی داخل بافتی یا کبودی ایجاد می شود. هماتوم بدلیل خونریزی درمحل ضربه ایجاد می شود. نشانه های  موضعی(درد،تورم….)با استفاده متناوب ازکمپرس سرد که با فشاردرناحیه قرارداده می شود و بالا نگه داشتن اندام از سطح قلب کنترل می شود رگ به رگ شدگی  یا کشیدگی عضله یا تاندون،آسیبی است که در اثر استفاده بیش از حد،کشیدگی یا فشار بیش از حد ایجاد می شود. کشیدگی براساس علائم پس از آسیب و میزان از دست دادن عملکرد درجه بندی شده و مشخص کننده میزان آسیب می باشد   براین اساس سه نوع رگ به رگ شدگی مشخص شده است رگ به رگ شدگی درجه یک»»»:   …

علوم پزشکی

پاورپوینت کوفتگی,پاورپوینت رگ به رگ شدگی,پاورپوینت پیچ خوردگی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.