پاورپوینت گذری و نظری بر شعر امروز مهدی اخوان ثالث

پاورپوینت گذری و نظری بر شعر امروز مهدی اخوان ثالث

پاورپوینت گذری و نظری بر شعر امروز  مهدی اخوان ثالث ۲۴اسلاید     شعر محصول بی تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوّت بر او پرتو انداخته. حاصل بی تابی در لحظاتی که آدم در هاله ای از شعور نبوّت قرار گرفته… مهدی اخوان ثالث (روشن تر از خاموشی/حسن کاخی/ص۴۴۷)  نام: مهدی اخوان ثالث تخلص: م.امید زادهنگام: ۱۳۰۷ خورشیدی زادجای: مشهد مرگ هنگام: ۱۳۶۹ خورشیدی آرامگاه: توس آثار: ارغنون/ زمستان/ آخر شاهنامه/ از این اوستا/ زندگی می گوید امّا…/ در حیاط کوچک پاییز در زندان/ دوزخ اما سرد      و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم       …

پاورپوینت گذری و نظری بر شعر امروز  مهدی اخوان ثالث ۲۴اسلاید     شعر محصول بی تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوّت بر او پرتو انداخته. حاصل بی تابی در لحظاتی که آدم در هاله ای از شعور نبوّت قرار گرفته… مهدی اخوان ثالث (روشن تر از خاموشی/حسن کاخی/ص۴۴۷)  نام: مهدی اخوان ثالث تخلص: م.امید زادهنگام: ۱۳۰۷ خورشیدی زادجای: مشهد مرگ هنگام: ۱۳۶۹ خورشیدی آرامگاه: توس آثار: ارغنون/ زمستان/ آخر شاهنامه/ از این اوستا/ زندگی می گوید امّا…/ در حیاط کوچک پاییز در زندان/ دوزخ اما سرد      و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم       …

پاورپوینت گذری و نظری بر شعر امروز  مهدی اخوان ثالث ۲۴اسلاید     شعر محصول بی تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوّت بر او پرتو انداخته. حاصل بی تابی در لحظاتی که آدم در هاله ای از شعور نبوّت قرار گرفته… مهدی اخوان ثالث (روشن تر از خاموشی/حسن کاخی/ص۴۴۷)  نام: مهدی اخوان ثالث تخلص: م.امید زادهنگام: ۱۳۰۷ خورشیدی زادجای: مشهد مرگ هنگام: ۱۳۶۹ خورشیدی آرامگاه: توس آثار: ارغنون/ زمستان/ آخر شاهنامه/ از این اوستا/ زندگی می گوید امّا…/ در حیاط کوچک پاییز در زندان/ دوزخ اما سرد      و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم       …

علوم انسانی

پاورپوینت مهدی اخوان ثالث,پاورپوینت شعر امروز مهدی اخوان ثالث

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.