پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا

پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا

پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا   18اسلاید مقدمه • این باور که انسانها از راه مشاهده انسانهای دیگر می آموزند دست کم به یونانیان باستان چون افلاطون وارسطو باز می گردد.برای آنان آموزش وپرورش تاحد زیادی عبارت بود از انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها مورد مشاهده وسرمشق قرار می گیرند.درطول قرنهای متوالی یادگیری مشاهده ای بدیهی انگاشته می شد ومعمولا با این فرض که یک تمایل طبیعی در انسانها برای تقلید آنچه که در دیگران مشاهده می کنند وجود دارد وتبیین می شد.مادام که این تبیین فطرت گرایانه غالب بود ،هیچ گونه کوششی در جهت اینکه تعیین کند تمایل به یادگیری از راه مشاهده ذاتی است یا نه یا اینکه اصلا یادگیری مشاهده ای اتفاق می افتد یا نمی افتد صورت نمی پذیرفت.   بندورا کیست؟ • آلبرت بندورادر چهارم دسامبر ۱۹۲۵ درموندیر شهر کوچکی از ایالت آلبرتا واقع در کانادا متولد شد.درجه کارشناسی خودرا از دانشگاه بریتیش کلمبیا ودرجات کارشناسی ارشد ودکتراش …

پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا   18اسلاید مقدمه • این باور که انسانها از راه مشاهده انسانهای دیگر می آموزند دست کم به یونانیان باستان چون افلاطون وارسطو باز می گردد.برای آنان آموزش وپرورش تاحد زیادی عبارت بود از انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها مورد مشاهده وسرمشق قرار می گیرند.درطول قرنهای متوالی یادگیری مشاهده ای بدیهی انگاشته می شد ومعمولا با این فرض که یک تمایل طبیعی در انسانها برای تقلید آنچه که در دیگران مشاهده می کنند وجود دارد وتبیین می شد.مادام که این تبیین فطرت گرایانه غالب بود ،هیچ گونه کوششی در جهت اینکه تعیین کند تمایل به یادگیری از راه مشاهده ذاتی است یا نه یا اینکه اصلا یادگیری مشاهده ای اتفاق می افتد یا نمی افتد صورت نمی پذیرفت.   بندورا کیست؟ • آلبرت بندورادر چهارم دسامبر ۱۹۲۵ درموندیر شهر کوچکی از ایالت آلبرتا واقع در کانادا متولد شد.درجه کارشناسی خودرا از دانشگاه بریتیش کلمبیا ودرجات کارشناسی ارشد ودکتراش …

پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا   18اسلاید مقدمه • این باور که انسانها از راه مشاهده انسانهای دیگر می آموزند دست کم به یونانیان باستان چون افلاطون وارسطو باز می گردد.برای آنان آموزش وپرورش تاحد زیادی عبارت بود از انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگیهای این سرمشق ها مورد مشاهده وسرمشق قرار می گیرند.درطول قرنهای متوالی یادگیری مشاهده ای بدیهی انگاشته می شد ومعمولا با این فرض که یک تمایل طبیعی در انسانها برای تقلید آنچه که در دیگران مشاهده می کنند وجود دارد وتبیین می شد.مادام که این تبیین فطرت گرایانه غالب بود ،هیچ گونه کوششی در جهت اینکه تعیین کند تمایل به یادگیری از راه مشاهده ذاتی است یا نه یا اینکه اصلا یادگیری مشاهده ای اتفاق می افتد یا نمی افتد صورت نمی پذیرفت.   بندورا کیست؟ • آلبرت بندورادر چهارم دسامبر ۱۹۲۵ درموندیر شهر کوچکی از ایالت آلبرتا واقع در کانادا متولد شد.درجه کارشناسی خودرا از دانشگاه بریتیش کلمبیا ودرجات کارشناسی ارشد ودکتراش …

علوم انسانی

پاورپوینت یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا,پاورپوینت یادگیری مشاهده ای ,پاورپوینت آلبرت بندورا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.