پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf

پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf


          نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها Rumen Development رشد و توسعه ئ شکمبه از دو جهت صورت می گیرد: اندازه ئ فیزیکی اندام افزایش طول پاپیلا و ضخامت دیواره ئ شکمبه تغزیه فقط با شیر←شکمبه ئ کوچک←عدم نشخوار صحیح در نتیجه،افزایش ماده ئ خوراکی خشبی از هفته ئ اول ←افزایش توسعه ئ شکمبه. فاکتورهای موثر بر غلظت Ig و کیفیت آغوز: حجم آغوز تولید شده. وضعیت ایمنی مادر و سابقه ئ بروز بیماری و سطح واکسیناسیون. غلظت آنتی بادی هایی که در ۳الی ۴ هفته ئ آخر دوره ئ خشکی از خون وارد آغوز میشود. تغذیه ئ گاو خشک. سن کاو نژاد فصل زایمان چگالی آغوز؛ محدوده ممتاز ۱۴۰_۵۰      mg ⁄mlومحدوده متوسط۵۰_ ۲۰ mg ⁄ ml و محدوده ضعیف زیر ۲۰ mg ⁄ ml   فهرست مطالب و اسلایدها The Digestive system Pre Ruminant Digestion Rumen Development Colostrum Storage and handeling Weak or sick calves Dry feed & weaning …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, Feeding the newborn dairy calf

پاسخی بگذارید