پاورپوینت Trego و Kepner

پاورپوینت Trego و Kepner

پاورپوینت Trego و Kepner

پاورپوینت Trego و Kepner فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰           Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب در سال ۱۹۸۱ توسعه یافته است . این روش سیستماتیک در چهار مرحله توسعه ‌‌می‌یابد و در حل مسایل مهندسی کارآمدی خود را اثبات کرده است. …

پاورپوینت Trego و Kepner

پاورپوینت Trego و Kepner فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰           Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب در سال ۱۹۸۱ توسعه یافته است . این روش سیستماتیک در چهار مرحله توسعه ‌‌می‌یابد و در حل مسایل مهندسی کارآمدی خود را اثبات کرده است. …

پاورپوینت Trego و Kepner

پاورپوینت Trego و Kepner فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰           Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب Trego و Kepner روشی برای تحلیل مسایل به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب در سال ۱۹۸۱ توسعه یافته است . این روش سیستماتیک در چهار مرحله توسعه ‌‌می‌یابد و در حل مسایل مهندسی کارآمدی خود را اثبات کرده است. …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,Trego ,و ,Kepner

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.