پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا


عنوان : پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا تعداد صفحات :۲۲ اسلاید عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پاور پوینت power point قسمتی از متن  : این تحریم‌ها به دلیل گستردگی و عمق‌ آنها و بویژه از این باب که چنین تحریم کم‌سابقه‌ای بعد از توافق‌نامه برجام تصویب می‌شود که نه تنها بنا بود تحریمهای جدید را منتفی کند بلکه تحریمهای سابق را نیز بردارد، دارای اهمیت مضاعفی شده است.     عدم توجیه و چشم‌پوشی اقدامات تخریبی آمریکا از سوی مقامات کشور   در ارائه اظهارات هم باید دقت شود. گفته شده است ما هرگز از برجام بیرون نمی‌رویم. این اظهارات موجب این سوءبرداشت از سوی طرف آمریکائی می‌شود که هر بلائی سر ایران بیاورند، ایران برجام را رها نمی‌کند و دودستی به آن چسبیده است. نباید این اظهارات بیان شود، برجام نباید اصالت پیدا کند، بلکه آنچه باید اصالت داشته باشد، منافع ملی کشور است، اگر منافع ملی حکم کرد در برجام می‌مانیم و اگر حکم نکرد از برجام خارج می‌شویم. اقدام …

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا


عنوان : پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا تعداد صفحات :۲۲ اسلاید عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پاور پوینت power point قسمتی از متن  : این تحریم‌ها به دلیل گستردگی و عمق‌ آنها و بویژه از این باب که چنین تحریم کم‌سابقه‌ای بعد از توافق‌نامه برجام تصویب می‌شود که نه تنها بنا بود تحریمهای جدید را منتفی کند بلکه تحریمهای سابق را نیز بردارد، دارای اهمیت مضاعفی شده است.     عدم توجیه و چشم‌پوشی اقدامات تخریبی آمریکا از سوی مقامات کشور   در ارائه اظهارات هم باید دقت شود. گفته شده است ما هرگز از برجام بیرون نمی‌رویم. این اظهارات موجب این سوءبرداشت از سوی طرف آمریکائی می‌شود که هر بلائی سر ایران بیاورند، ایران برجام را رها نمی‌کند و دودستی به آن چسبیده است. نباید این اظهارات بیان شود، برجام نباید اصالت پیدا کند، بلکه آنچه باید اصالت داشته باشد، منافع ملی کشور است، اگر منافع ملی حکم کرد در برجام می‌مانیم و اگر حکم نکرد از برجام خارج می‌شویم. اقدام …

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا


عنوان : پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا تعداد صفحات :۲۲ اسلاید عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پاور پوینت power point قسمتی از متن  : این تحریم‌ها به دلیل گستردگی و عمق‌ آنها و بویژه از این باب که چنین تحریم کم‌سابقه‌ای بعد از توافق‌نامه برجام تصویب می‌شود که نه تنها بنا بود تحریمهای جدید را منتفی کند بلکه تحریمهای سابق را نیز بردارد، دارای اهمیت مضاعفی شده است.     عدم توجیه و چشم‌پوشی اقدامات تخریبی آمریکا از سوی مقامات کشور   در ارائه اظهارات هم باید دقت شود. گفته شده است ما هرگز از برجام بیرون نمی‌رویم. این اظهارات موجب این سوءبرداشت از سوی طرف آمریکائی می‌شود که هر بلائی سر ایران بیاورند، ایران برجام را رها نمی‌کند و دودستی به آن چسبیده است. نباید این اظهارات بیان شود، برجام نباید اصالت پیدا کند، بلکه آنچه باید اصالت داشته باشد، منافع ملی کشور است، اگر منافع ملی حکم کرد در برجام می‌مانیم و اگر حکم نکرد از برجام خارج می‌شویم. اقدام …

علوم انسانی

پاور پوینت , تحریم های جامع آمریکا , دانشجویی , دانش آموزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.