پاور پوینت در مورد تلرانس گذاری ابعادی و هندسی GD&T

پاور پوینت در مورد تلرانس گذاری ابعادی و هندسی GD&T


پاور پوینت در مورد تلرانس گذاری ابعادی و هندسی GD&T   422اسلاید فهرست فهرست مقدمه مراجع تعاریف اصول اندازه گذاری مزایای GD&T شرط ماده Material Condition تغییر دهنده ها Modifiers ناحیه تلرانسی قانون اول و دوم GD&T     تلرانسهای فرم Form مقدمه (فرم , موج و زبری) راستی Straightness تختی Flatness گردی  Circularity (Roundness) استوانه ای Cylindricity       مبناها تعاریف سیستم سه صفحه ای (قطعات غیر دوار) قطعات دوار     تلرانسهای راستا Orientation زاویه ای Angularity توازی Parallelism تعامد Perpendicularity ( Squareness )       تلرانسهای مکان Location موقعیت Position هم محوری و هم مرکزی Concentricity & Coaxiality تقارن Symmetry   تلرانسهای لنگی Run-out لنگی ساده Simple Run-out لنگی کل Total Run-out       تلرانسهای پروفیل Profile پروفیل خط Profile of line پروفیل سطح Profile of surface …

علوم پایه

پاور پوینت تلرانس گذاری ابعادی و هندسی,پاور پوینت در مورد تلرانس گذاری ابعادی و هندسی GDT,پاور پوینت تلرانس گذاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.