پاور پوینت روش های نوین یاددهی یادگیری

پاور پوینت روش های نوین یاددهی یادگیری


پاور پوینت روش های نوین یاددهی یادگیری • باید در فرایند یاددهی- یادگیری یعنی ” خودآموزی “ و      ” خود رهبر “ شدن دانش آموز همگام با تغییرات در محتوای کتب درسی، از روش های تدریس فعال که بر پایه شناخت فراگیر و ویژگی اجتماعی او پی ریزی شده است استفاده گردد و معلّمان به استفاده از روش های گروهی و مشارکتی تشویق شوند. … فرمت فایل پاورپوینت ۴۵ صفحه …


پاور پوینت روش های نوین یاددهی یادگیری • باید در فرایند یاددهی- یادگیری یعنی ” خودآموزی “ و      ” خود رهبر “ شدن دانش آموز همگام با تغییرات در محتوای کتب درسی، از روش های تدریس فعال که بر پایه شناخت فراگیر و ویژگی اجتماعی او پی ریزی شده است استفاده گردد و معلّمان به استفاده از روش های گروهی و مشارکتی تشویق شوند. … فرمت فایل پاورپوینت ۴۵ صفحه …


پاور پوینت روش های نوین یاددهی یادگیری • باید در فرایند یاددهی- یادگیری یعنی ” خودآموزی “ و      ” خود رهبر “ شدن دانش آموز همگام با تغییرات در محتوای کتب درسی، از روش های تدریس فعال که بر پایه شناخت فراگیر و ویژگی اجتماعی او پی ریزی شده است استفاده گردد و معلّمان به استفاده از روش های گروهی و مشارکتی تشویق شوند. … فرمت فایل پاورپوینت ۴۵ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاور پوینت , روش های نوین , یاددهی , یادگیری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.