پاور پوینت کامل درباره ی نیرو

پاور پوینت کامل درباره ی نیرو

پاور پوینت کامل درباره ی نیرو

برای به حرکت درآوردن اجسام خیلی سبک و ساده
( مانند فوت کردن پر) به آن نیرو وارد کرده ایم.
و همچنین اجسام خیلی بزرگ وسنگین از انرژی باد
(به حرکت درآوردن قایق) ، آب ، الکتریسیته و…. استفاده میکنیم….

عمران

پاورپوینت,نیرو,حرکت,جابجایی,محاسبه نیرو,اعمال نیرو

پاسخی بگذارید