پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری ۸۰ ص

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری ۸۰ ص

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری 80 ص

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری ۸۰ ص

چکیده:
در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود ۵۰ صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.