پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی ۸۳ ص

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی ۸۳ ص

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی  83 ص

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی ۸۳ ص

آزادی اطلاعات
و
حریم خصوصی
توسط:
نجما رحمانی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.