پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ۸۹ ص

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ۸۹ ص

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ۸۹ ص

چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.