پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران ۱۶۰ ص

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران ۱۶۰ ص

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران  160 ص

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران ۱۶۰ ص

فصل اول
 
برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
 
در این فصل به بررسی برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی پرداخته خواهد شد. منظور از برداشت سنتی، مفهوم نظامی و سخت‌افزاری امنیت ملی است، همانطور که خواهیم گفت مفهوم امنیت ملی در این برداشت بیشتر از بعد نظامی آن مطرح بوده است بطوریکه، هر چند در اواسط قرن بیستم با ظهور قطب‌های اقتصادی همچون آلمان غربی و ژاپن، بعد اقتصادی مفهوم امنیت ملی از توجه خاصی برخوردار گردید اما تا پایان فروپاشی نظام دو قطبی…

حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.