پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان که_یلویه ۱۶۶ ص

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان که_یلویه ۱۶۶ ص

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان که_یلویه 166 ص

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان که_یلویه ۱۶۶ ص

چکیده :
مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال ۱۳۸۷ می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .
دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.