پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۲۳۰ ص

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۲۳۰ ص

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 230  ص

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۲۳۰ ص

مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.