پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۴۰ ص

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۴۰ ص

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران 140 ص

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۴۰ ص

فهرست مطالب
عنوان ……………………………. صفحه
مقدمه
بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی….. ۳
۱ـ مفهوم همه‌پرسی……………………… ۳
۲ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی…………….. ۷
۳ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران۸
بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی………. ۱۱
۱ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹)………. ۱۱
۲ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷)……… ۱۵
۳ـ همه‌پرسی سیاسی…………………….. ۲۱
نتیجه‌گیری ………………………….. ۲۴
منابع و…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.