پایان نامه بررسی عقد وکالت ۱۲۹ ص

پایان نامه بررسی عقد وکالت ۱۲۹ ص

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص

پایان نامه بررسی عقد وکالت ۱۲۹ ص

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.