پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ۱۴۰ ص

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ۱۴۰ ص

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 140 ص

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ۱۴۰ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.