پرتاب دیسک و نیزه

پرتاب دیسک و نیزه

پرتاب دیسک و نیزه از رشته‌های پرتابی دو و میدانی هستند که در آن پرتاب‌کنندگان می‌بایست وسیله‌ای به نام دیسک یا نیزه را به بیشترین مسافت نسبت به رقبای خود پرتاب کنند.

پرتاب دیسک و نیزه

 

 پرتاب دیسک :

وزن دیسک برای مردان ۲ کیلوگرم و برای بانوان ۱ کیلو گرم می باشد .

تکنیک : برای گرفتن دیسک کمی مچ به طرف پایین خم میشود . دست در حد شانه بالا آمده لحظه پرتاب  وارد پرتاب میشود ، در هنگام چرخش زانوها خم . سنگینی وزن روی هر دو پا است . در لحظه پرتاب دیسک از پای به پای دیگر است . دیسک در چرخش لگن قرار می گیرد ، دست چپ به سمت چپ می چرخد ، پای راست بصورت شوت زدن در فوتبال است میدان عمل زیاد است چرخش روی پنجه داخل صورت می گیرد ، زانو کمی خمیده و در آخرین چرخش دست بالاتر از کتف ، چرخش دیسک موافق عقربه های ساعت در زاویه قطاع ۴۰ درجه است  قطر دایره ۵۰/۲ متر است .

پرتاب نیزه :

وزن نیزه برای مردان ۸۰۰ گرم  , برای بانوان ۶۰۰ گرم , طول نیزه برای مردان ۶۰/۲ الی ۷۰/۲ متر , طول نیزه برای بانوان ۲۰/۲ الی ۳۰/۲ متر .

افراد پرتاب کننده نیز از دیگر پرتاب کننده ها لاغرتر و قلمی تر و دارای سرعت بیشتری می باشند . مرکز ثقلش را جلو می آورد و زاویه قطاع ۲۹ درجه .

قسمت جابجا یی نیزه بالاس سر بین ۸ تا ۱۲ گام می دوند . البته برای مبتدیان تعداد گامها کمتر است . حتماً در فرود سر نیزه باید به زمین باشد یا اثر بگذارد .

پرتاب چکش برای اولین بار در سال ۱۹۰۰ وارد بازیهای المپیک شد . پرتاب چکش یکی از رشته های تکنیکی و پیچیده خطرناک تلقی می شود . در ضمن جای فرود چکش تخریب می شود . پس از فرود جایش صاف می شود . در دایره ۱۳۵/۲ متری می توان از ۴ چرخ استفاده کرد و به تدریج تا زاویه پرتاب نهایی بلند می شود . چکش میچرخد پرتاب کننده نیروی کشش چکش را با چرخش باسن کاهش می دهد و به سمت بالا می کشد .  وزن چکش برای مردان ۴/۵ کیلوگرم و برای بانوان ۴ کیلوگرم است .

برای دانلود تحقیق کامل با موضوع ورزش پرتاپ دیسک روی تصویر زیر کلیک کنید

پرتاب دیسک
پرتاب دیسک