پرسشنامه اعتماد به نفس (SCQ)

پرسشنامه اعتماد به نفس (SCQ)

پرسشنامه اعتماد به نفس (SCQ)

پرسشنامه اعتماد به نفس (SCQ) استاندارد می باشد. به صورت WORD ارائه گردیده است. دارای ۳۲ سوال در طیف لیکرت ۵ درجه است. نحوه نمره گذاری آن توضیح داده شده است. روایی و پایایی دارد و منبع آن معرفی شده است….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه اعتماد به نفس (SCQ),مقیاس اعتماد به نفس (SCQ),آزمون اعتماد به نفس (SCQ)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.