پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر (OCQ) به صورت WORD

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر (OCQ) به صورت WORD

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر (OCQ) به صورت WORD

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر (OCQ)  به صورت WORD ارائه شده است. دارای ۱۵ سوال در طیف لیکرت ۷ درجه ای می باشد. روایی و پایایی آن بیان شده است و منبع آن نیز معرفی گردیده است. پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر در سال ۱۹۷۴ توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. این پرسشنامه، تعهد سازمانی افراد را اندازه گیری می کند، گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند، تا چه حد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرد، به چه میزان تمایل به تلاش فوق العاده برای موفقیت…

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ),مقیاس تعهد سازمانی (OCQ),پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر,پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی,پرسشنامه تعهد سازمانی (۱۹۷۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.