پرسشنامه قدرت ارتباطات (CPQ)

پرسشنامه قدرت ارتباطات (CPQ)

پرسشنامه قدرت ارتباطات (CPQ)

پرسشنامه قدرت ارتباطات(CPQ) در سال ١٣٩٣تدوین و به صورت WORD ارائه شده است. دارای ۲۰ سوال در طیف لیکرت ۵ درجه ای است. نحوه نمره گذاری آن بیان شده است و روایی و پایایی دارد….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه قدرت ارتباطات (۱۳۹۳),مقیاس قدرت ارتباطات,پرسشنامه قدرت ارتباطات_ WORD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.